Μετοχές

ΑΤΤ

Ονομασία μετοχής ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2024 11,25 0,00 60 11,2 10,95 663,25 4 10,95
23 Μαϊ 2024 11,25 0,45 222 11,25 10,95 2.485,65 5 11,05
22 Μαϊ 2024 11,2 2,28 320 11,3 10,95 3.580,5 7 11,3
21 Μαϊ 2024 10,95 0,00 70 11 10,95 767,5 4 11
20 Μαϊ 2024 10,95 0,92 655 11,1 10,85 7.179,7 16 11,1
17 Μαϊ 2024 10,85 -1,36 1.117 11,35 10,8 12.243,1 17 11,35
16 Μαϊ 2024 11 0,00 715 11,45 11 7.928,25 7 11,35
15 Μαϊ 2024 11 0,92 1.337 11,4 10,9 14.800,3 31 11,1
14 Μαϊ 2024 10,9 -3,11 120 11,25 10,9 1.310,25 9 11
13 Μαϊ 2024 11,25 -0,44 353 11,5 10,8 3.908,5 14 11,5
10 Μαϊ 2024 11,3 -0,88 274 11,55 10,9 3.053,7 15 11,55
9 Μαϊ 2024 11,4 0,00 430 11,4 11,2 4.879 5 11,3
8 Μαϊ 2024 11,4 0,44 182 11,4 11,4 2.074,8 3 11,4
2 Μαϊ 2024 11,35 2,25 3.481 11,65 11,35 39.659,45 30 11,35
30 Απρ 2024 11,1 0,00 64 11,25 11,1 713,4 2 11,25
29 Απρ 2024 11,1 0,00 71 11,3 11 781,3 3 11,3
26 Απρ 2024 11,1 0,45 324 11,3 10,95 3.566,6 14 11,3
25 Απρ 2024 11,05 -1,78 305 11,05 11,05 3.370,25 4 11,05
24 Απρ 2024 11,25 -0,44 113 11,4 11,05 1.272,35 7 11,4
23 Απρ 2024 11,3 1,35 196 11,4 11,05 2.219,15 11 11,05
22 Απρ 2024 11,15 1,36 1.049 11,3 10,85 11.611,7 32 10,85
19 Απρ 2024 11 0,92 352 11 10,8 3.843,2 11 10,9
18 Απρ 2024 10,9 0,93 92 11,25 10,85 1.003 4 10,85
17 Απρ 2024 10,8 0,00 301 10,85 10,8 3.256,9 10 10,8
16 Απρ 2024 10,8 -0,92 172 10,9 10,7 1.854,25 8 10,85
15 Απρ 2024 10,9 -1,80 597 11,1 10,8 6.531,1 10 11
12 Απρ 2024 11,1 -2,63 204 11,2 11,05 2.266,45 5 11,2
11 Απρ 2024 11,4 0,00 13 11,15 11,15 144,95 1 11,15

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων