Μετοχές

stock-select

ΑΤΤ

Ονομασία μετοχής ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΑΤΤ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS001003045
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,05
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 50.014.177
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 50.014.177
Ημερομηνία εισαγωγής 2 Ιουν 1964
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων