Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 143 10 98 13 22 Πράξεις 53.559 Αξία € 138,33 εκ
Με πράξεις 121 Όγκος 33.798.300 Χρημ/κή αξία € 93,96 δις
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 9,49%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή 2,63%
Τιμή € 22,8
Αλλαγή 2,24%
Τιμή € 0,368
Αλλαγή 2,22%
Τιμή € 1,82
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 7,32
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 7,36
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 4,44
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 2,495
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,292
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,33
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,59
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,13
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,8
Αλλαγή -0,10%
Τιμή € 8,166
Αλλαγή -0,17%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 2,6
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 11,3
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 2
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 35,36
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 7,75
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 3,82
Αλλαγή -0,65%
Τιμή € 14,9
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 0,282
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 2,72
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 5,19
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 16,09
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή -0,86%
Τιμή € 2,23
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 9,77
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 10,8
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 2,87
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 6,29
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 2,55
Αλλαγή -1,16%
Τιμή € 0,312
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή -1,35%
Τιμή € 1,804
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 2,88
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 11,24
Αλλαγή -1,40%
Τιμή € 9,02
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 3,815
Αλλαγή -1,55%
Τιμή € 1,58
Αλλαγή -1,56%
Τιμή € 1,116
Αλλαγή -1,59%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 25,8
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 1,778
Αλλαγή -1,77%
Τιμή € 14
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 0,532
Αλλαγή -1,84%
Τιμή € 2,62
Αλλαγή -1,87%
Τιμή € 4,71
Αλλαγή -1,88%
Τιμή € 26
Αλλαγή -1,89%
Τιμή € 8,07
Αλλαγή -1,94%
Τιμή € 7,066
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 3,718
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 1,125
Αλλαγή -2,17%
Τιμή € 4,89
Αλλαγή -2,20%
Τιμή € 3,5
Αλλαγή -2,23%
Τιμή € 3,72
Αλλαγή -2,36%
Τιμή € 12,84
Αλλαγή -2,43%
Τιμή € 3,2
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 32
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 26,02
Αλλαγή -2,55%
Τιμή € 3,975
Αλλαγή -2,57%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή -2,63%
Τιμή € 6,28
Αλλαγή -2,64%
Τιμή € 3,68
Αλλαγή -2,65%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή -2,72%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή -2,79%
Τιμή € 6,84
Αλλαγή -2,84%
Τιμή € 1,014
Αλλαγή -2,87%
Τιμή € 6,07
Αλλαγή -3,04%
Τιμή € 5,43
Αλλαγή -3,04%
Τιμή € 27,4
Αλλαγή -3,11%
Τιμή € 4,85
Αλλαγή -3,19%
Τιμή € 23,8
Αλλαγή -3,25%
Τιμή € 1,625
Αλλαγή -3,27%
Τιμή € 1,615
Αλλαγή -3,29%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή -3,34%
Τιμή € 1,445
Αλλαγή -3,34%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή -3,40%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή -3,45%
Τιμή € 5,02
Αλλαγή -3,46%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή -3,52%
Τιμή € 1,518
Αλλαγή -3,62%
Τιμή € 10,91
Αλλαγή -3,62%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή -3,70%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή -3,74%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή -3,80%
Τιμή € 3,18
Αλλαγή -3,93%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή -4,00%
Τιμή € 334
Αλλαγή -4,02%
Τιμή € 11,32
Αλλαγή -4,31%
Τιμή € 0,332
Αλλαγή -4,32%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή -4,50%
Τιμή € 0,783
Αλλαγή -4,51%
Τιμή € 7,06
Αλλαγή -4,85%
Τιμή € 1,326
Αλλαγή -5,15%
Τιμή € 17,2
Αλλαγή -5,34%
Τιμή € 15,46
Αλλαγή -5,73%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή -5,91%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -6,14%
Τιμή € 8,42
Αλλαγή -6,44%
Τιμή € 1,44
Αλλαγή -6,49%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή -6,60%
Τιμή € 0,702
Αλλαγή -7,14%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -7,96%
Τιμή € 0,195
Αλλαγή -9,72%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων