Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 147 50 63 12 22 Πράξεις 33.744 Αξία € 73,98 εκ
Με πράξεις 125 Όγκος 17.809.348 Χρημ/κή αξία € 86,66 δις
Τιμή € 0,324
Αλλαγή 28,57%
Τιμή € 1,375
Αλλαγή 10,89%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 5,36%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή 4,20%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 3,64%
Τιμή € 0,274
Αλλαγή 3,01%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή 2,94%
Τιμή € 2,96
Αλλαγή 2,42%
Τιμή € 5,43
Αλλαγή 2,26%
Τιμή € 6,48
Αλλαγή 2,21%
Τιμή € 1,92
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 4,9
Αλλαγή 2,08%
Τιμή € 10,9
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 1,805
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 0,724
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 6,2
Αλλαγή 1,64%
Τιμή € 2,175
Αλλαγή 1,64%
Τιμή € 23,55
Αλλαγή 1,51%
Τιμή € 6,09
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 0,608
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 1,196
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 0,92%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 46,4
Αλλαγή 0,87%
Τιμή € 0,369
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 3,77
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 1,915
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 8,05
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 0,343
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 24,84
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 3,24
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 3,495
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 9,48
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 5
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 2,66
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 8,03
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 0,4695
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 7,82
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 4,2
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 25,8
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 9,66
Αλλαγή 0,10%
Τιμή € 15,95
Αλλαγή 0,06%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,715
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,963
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,83
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 36,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,108
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 310
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,46
Αλλαγή -0,16%
Τιμή € 19,78
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 7,28
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 1,815
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 3,54
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 6,12
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 8,92
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 13,2
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 4,38
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 1,065
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 3,74
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 5,45
Αλλαγή -0,55%
Τιμή € 1,774
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 6,56
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 14,76
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 10,75
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 2,62
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 2,33
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 23
Αλλαγή -0,86%
Τιμή € 5,6
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 3,27
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 1,541
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 13,2
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 3,02
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή -1,12%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή -1,16%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 24,64
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 3,26
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 1,57
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 1,6415
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 7,2
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 4,3
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 7
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 11,36
Αλλαγή -1,56%
Τιμή € 0,03
Αλλαγή -1,64%
Τιμή € 7,45
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 6,06
Αλλαγή -1,78%
Τιμή € 6,52
Αλλαγή -1,81%
Τιμή € 1,05
Αλλαγή -1,87%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 14,7
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 4,125
Αλλαγή -2,02%
Τιμή € 2,69
Αλλαγή -2,18%
Τιμή € 0,645
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 10,9
Αλλαγή -2,33%
Τιμή € 0,326
Αλλαγή -2,40%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή -2,88%
Τιμή € 1,305
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή -5,41%
Τιμή € 0,17
Αλλαγή -5,56%
Τιμή € 0,37
Αλλαγή -6,57%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή -6,83%
Τιμή € 0,278
Αλλαγή -7,33%
Τιμή € 0,068
Αλλαγή -8,11%
Τιμή € 0,178
Αλλαγή -9,64%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων