Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 147 59 51 11 26 Πράξεις 32.844 Αξία € 63,38 εκ
Με πράξεις 121 Όγκος 14.422.338 Χρημ/κή αξία € 87,09 δις
Τιμή € 1,82
Αλλαγή 6,12%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή 5,83%
Τιμή € 3,74
Αλλαγή 4,76%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 4,46%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή 4,06%
Τιμή € 6,85
Αλλαγή 3,79%
Τιμή € 24,94
Αλλαγή 3,74%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή 3,68%
Τιμή € 5,65
Αλλαγή 3,48%
Τιμή € 6
Αλλαγή 3,45%
Τιμή € 4,98
Αλλαγή 2,89%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 0,334
Αλλαγή 2,77%
Τιμή € 0,945
Αλλαγή 2,72%
Τιμή € 2,83
Αλλαγή 2,54%
Τιμή € 6,1
Αλλαγή 2,52%
Τιμή € 12,48
Αλλαγή 2,46%
Τιμή € 0,963
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 2,75
Αλλαγή 2,23%
Τιμή € 8
Αλλαγή 2,17%
Τιμή € 2,225
Αλλαγή 2,06%
Τιμή € 15
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 6,34
Αλλαγή 1,93%
Τιμή € 2,65
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 5,31
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή 1,74%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 1,64%
Τιμή € 15,94
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 4,21
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 25,77
Αλλαγή 1,26%
Τιμή € 5,48
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή 1,08%
Τιμή € 1,89
Αλλαγή 1,07%
Τιμή € 1,182
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 14,85
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 2,705
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 0,341
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 3,55
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 0,496
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 1,86
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 2,55
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 4,195
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 11,54
Αλλαγή 0,70%
Τιμή € 3,05
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 3,1
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 310
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 1,7848
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 23,2
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 2,33
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 19,82
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 0,544
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 3,48
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 10,83
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 13,26
Αλλαγή 0,15%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,595
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 46
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,39
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,715
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 23,2
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 8,96
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 1,556
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 0,366
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 0,468
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 24,72
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 0,57
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 0,558
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 36,6
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 0,518
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 7,58
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 9,65
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 9,44
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 2,89
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 6,14
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 11,1
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 6,64
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 4,36
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 10,7
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,107
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 1,92
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 13,33
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 3,226
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 1,775
Αλλαγή -1,11%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 0,074
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 3,34
Αλλαγή -1,47%
Τιμή € 3,05
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 0,712
Αλλαγή -1,66%
Τιμή € 1,6625
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 6,17
Αλλαγή -1,78%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή -1,94%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή -2,03%
Τιμή € 0,266
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 3,76
Αλλαγή -2,59%
Τιμή € 15,4
Αλλαγή -3,75%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή -3,77%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή -4,15%
Τιμή € 2,39
Αλλαγή -9,47%
Τιμή € 0,0275
Αλλαγή -9,84%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή -9,91%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή -9,94%
Τιμή € 0,162
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,252
Αλλαγή -29,61%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων