Μετοχές

ΚΑΡΕΛ

Ονομασία μετοχής ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Μαϊ 2024 342 0,00 43 344 342 14.708 3 342
16 Μαϊ 2024 342 -0,58 101 342 342 34.542 7 342
15 Μαϊ 2024 344 0,00 1 342 342 342 1 342
14 Μαϊ 2024 344 0,00 1 344 344 344 1 344
13 Μαϊ 2024 344 0,00 2 344 344 688 1 344
10 Μαϊ 2024 344 0,00 1 344 344 344 1 344
9 Μαϊ 2024 344 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαϊ 2024 344 0,00 69 344 342 23.722 8 342
2 Μαϊ 2024 344 0,00 15 344 344 5.160 2 344
30 Απρ 2024 344 0,00 0 - - 0 0 -
29 Απρ 2024 344 0,58 83 344 340 28.438 8 340
26 Απρ 2024 342 0,00 0 - - 0 0 -
25 Απρ 2024 342 0,00 31 342 342 10.602 3 342
24 Απρ 2024 342 0,00 0 - - 0 0 -
23 Απρ 2024 342 0,59 16 342 342 5.472 2 342
22 Απρ 2024 340 -2,30 75 346 340 25.566 4 340
19 Απρ 2024 348 0,00 0 - - 0 0 -
18 Απρ 2024 348 0,00 0 - - 0 0 -
17 Απρ 2024 348 0,00 0 - - 0 0 -
16 Απρ 2024 348 0,00 1 334 334 334 1 334
15 Απρ 2024 348 2,35 15 350 340 5.222 4 350
12 Απρ 2024 340 -0,58 53 344 340 18.060 6 344
11 Απρ 2024 342 0,00 2 342 342 684 1 342
10 Απρ 2024 342 0,59 14 346 340 4.782 3 340
9 Απρ 2024 340 0,00 0 - - 0 0 -
8 Απρ 2024 340 0,00 35 346 340 11.960 5 340
5 Απρ 2024 340 0,00 24 340 340 8.160 3 340
4 Απρ 2024 340 0,00 0 - - 0 0 -
3 Απρ 2024 340 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων