Μετοχές

stock-select

ΚΑΡΕΛ

Ονομασία μετοχής ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΚΑΡΕΛ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS120003009
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 11,83
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 2.760.000
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 2.760.000
Ημερομηνία εισαγωγής 23 Φεβ 1976
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων