Μετοχές

ΤΡΑΣΤΟΡ

Ονομασία μετοχής TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Ιουν 2024 1,14 0,00 7 1,2 1,1 8,3 3 1,2
19 Ιουν 2024 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2024 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2024 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2024 1,14 0,00 500 1,14 1,14 570 1 1,14
13 Ιουν 2024 1,14 2,70 1.483 1,14 1,11 1.666,96 4 1,12
12 Ιουν 2024 1,11 0,00 10 1,18 1,18 11,8 1 1,18
11 Ιουν 2024 1,11 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2024 1,11 0,00 8 1,2 1,1 9,2 2 1,2
7 Ιουν 2024 1,11 0,00 1.001 1,11 1,1 1.110,1 3 1,11
6 Ιουν 2024 1,11 0,00 1 1,2 1,2 1,2 1 1,2
5 Ιουν 2024 1,11 0,00 270 1,12 1,12 302,4 1 1,12
4 Ιουν 2024 1,11 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2024 1,11 0,00 0 - - 0 0 -
31 Μαϊ 2024 1,11 0,00 0 - - 0 0 -
30 Μαϊ 2024 1,11 -0,89 2.232 1,12 1,1 2.481,9 5 1,12
29 Μαϊ 2024 1,12 -0,89 1.012 1,12 1,11 1.129,03 2 1,12
28 Μαϊ 2024 1,13 0,00 0 - - 0 0 -
27 Μαϊ 2024 1,13 0,00 28 1,12 1,12 31,36 1 1,12
24 Μαϊ 2024 1,13 -0,88 1.501 1,14 1,11 1.696,11 6 1,11
23 Μαϊ 2024 1,14 1,79 2.030 1,14 1,14 2.314,2 2 1,14
22 Μαϊ 2024 1,12 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2024 1,12 0,00 1.393 1,12 1,11 1.557,51 4 1,12
20 Μαϊ 2024 1,12 0,00 0 - - 0 0 -
17 Μαϊ 2024 1,12 0,00 0 - - 0 0 -
16 Μαϊ 2024 1,12 -2,61 902 1,12 1,12 1.010,24 4 1,12
15 Μαϊ 2024 1,15 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαϊ 2024 1,15 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαϊ 2024 1,15 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων