Μετοχές

ΣΙΔΜΑ

Ονομασία μετοχής ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2024 1,875 -1,32 2.534 1,91 1,855 4.767,3 23 1,9
23 Μαϊ 2024 1,9 0,00 2.753 1,9 1,86 5.194,48 15 1,9
22 Μαϊ 2024 1,9 0,00 6.484 1,915 1,87 12.179,22 30 1,91
21 Μαϊ 2024 1,9 0,26 7.130 1,91 1,87 13.364,01 20 1,9
20 Μαϊ 2024 1,895 -1,56 4.021 1,94 1,86 7.584,88 35 1,94
17 Μαϊ 2024 1,925 0,79 440 1,94 1,92 848,03 6 1,92
16 Μαϊ 2024 1,91 0,79 2.575 1,925 1,87 4.900,18 18 1,925
15 Μαϊ 2024 1,895 -0,26 3.148 1,9 1,865 5.938,66 28 1,9
14 Μαϊ 2024 1,9 -0,78 7.017 1,95 1,87 13.240,85 28 1,945
13 Μαϊ 2024 1,915 1,86 4.032 1,95 1,85 7.663,85 27 1,91
10 Μαϊ 2024 1,88 -0,27 2.520 1,9 1,86 4.726,39 18 1,9
9 Μαϊ 2024 1,885 -1,05 3.112 1,925 1,86 5.859,98 23 1,915
8 Μαϊ 2024 1,905 0,00 6.894 1,95 1,87 13.102,42 39 1,93
2 Μαϊ 2024 1,905 0,26 11.068 1,945 1,85 20.958,22 42 1,93
30 Απρ 2024 1,9 -5,00 9.382 2,04 1,9 18.209,81 51 2,01
29 Απρ 2024 2 0,00 1.939 2,04 1,96 3.844,45 25 2,03
26 Απρ 2024 2 1,01 19.805 2,03 1,97 39.316,24 51 2,01
25 Απρ 2024 1,98 -1,98 11.331 2,04 1,95 22.427,7 57 1,98
24 Απρ 2024 2,02 -1,94 21.447 2,03 1,945 42.462,25 95 1,95
23 Απρ 2024 2,06 -0,48 6.785 2,11 2,04 14.007,04 43 2,1
22 Απρ 2024 2,07 -0,48 3.849 2,13 2,04 7.923,58 26 2,13
19 Απρ 2024 2,08 2,46 6.025 2,11 2 12.220,7 45 2,02
18 Απρ 2024 2,03 1,50 2.401 2,03 1,985 4.806,31 12 2,02
17 Απρ 2024 2 0,00 2.695 2,04 1,97 5.362,54 26 1,975
16 Απρ 2024 2 -0,50 9.113 2,03 1,98 18.105,53 39 2,02
15 Απρ 2024 2,01 -0,49 6.636 2,04 1,99 13.331,79 41 2,02
12 Απρ 2024 2,02 -3,35 6.545 2,12 2,02 13.262,6 20 2,12
11 Απρ 2024 2,09 0,00 1.315 2,1 2,02 2.705,25 21 2,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων