Μετοχές

ΚΟΥΑΛ

Ονομασία μετοχής QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2024 1,25 0,00 25.735 1,264 1,24 32.169,43 58 1,25
23 Μαϊ 2024 1,25 -1,57 128.002 1,28 1,24 160.666,06 136 1,26
22 Μαϊ 2024 1,27 -1,40 59.842 1,294 1,264 76.337,59 112 1,274
21 Μαϊ 2024 1,288 3,70 92.871 1,296 1,258 118.983,56 159 1,27
20 Μαϊ 2024 1,242 -1,43 46.643 1,27 1,242 58.752,45 98 1,256
17 Μαϊ 2024 1,26 -1,10 51.704 1,29 1,258 65.783,94 96 1,286
16 Μαϊ 2024 1,274 -2,60 60.172 1,3 1,27 77.223,29 114 1,292
15 Μαϊ 2024 1,308 3,81 147.920 1,312 1,26 190.830,71 298 1,26
14 Μαϊ 2024 1,26 0,00 85.175 1,284 1,26 108.091,64 157 1,26
13 Μαϊ 2024 1,26 4,30 154.462 1,26 1,22 192.162,8 281 1,22
10 Μαϊ 2024 1,208 -2,58 229.583 1,242 1,208 280.424,82 402 1,24
9 Μαϊ 2024 1,24 -1,27 168.552 1,256 1,23 209.941,96 234 1,256
8 Μαϊ 2024 1,256 -1,72 259.384 1,3 1,25 328.389,14 349 1,29
2 Μαϊ 2024 1,278 -0,62 186.902 1,3 1,25 239.560,82 308 1,286
30 Απρ 2024 1,286 -6,81 1.303.119 1,38 1,2 1.676.389,69 1.355 1,38
29 Απρ 2024 1,38 -2,54 74.884 1,414 1,38 104.447,16 143 1,414
26 Απρ 2024 1,416 3,36 160.940 1,46 1,398 229.636,2 252 1,398
25 Απρ 2024 1,37 -0,72 77.552 1,4 1,34 105.867,16 228 1,378
24 Απρ 2024 1,38 -3,23 160.271 1,466 1,38 226.922,03 234 1,434
23 Απρ 2024 1,426 1,28 235.238 1,49 1,392 339.593,2 347 1,394
22 Απρ 2024 1,408 4,14 191.729 1,438 1,352 270.103,44 240 1,352
19 Απρ 2024 1,352 7,30 206.535 1,382 1,238 274.029,66 329 1,26
18 Απρ 2024 1,26 4,13 113.542 1,274 1,25 143.155,5 169 1,25
17 Απρ 2024 1,21 2,54 155.142 1,254 1,21 191.137,09 291 1,218
16 Απρ 2024 1,18 -7,96 338.008 1,28 1,18 416.398,73 585 1,27
15 Απρ 2024 1,282 -3,46 292.786 1,32 1,27 378.429,89 393 1,29
12 Απρ 2024 1,328 -3,35 174.057 1,434 1,328 241.115,97 381 1,37
11 Απρ 2024 1,374 1,48 74.745 1,394 1,328 101.085,96 202 1,372

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων