Μετοχές

ΚΤΗΛΑ

Ονομασία μετοχής ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2024 1,83 0,00 45 1,8 1,8 81 1 1,8
23 Μαϊ 2024 1,83 0,00 45 1,8 1,8 81 1 1,8
22 Μαϊ 2024 1,83 -0,54 4.405 1,84 1,79 7.927,71 8 1,84
21 Μαϊ 2024 1,84 0,00 7.000 1,84 1,84 12.880 3 1,84
20 Μαϊ 2024 1,84 0,00 7.545 1,84 1,79 13.880,55 5 1,84
17 Μαϊ 2024 1,84 0,00 500 1,84 1,84 920 1 1,84
16 Μαϊ 2024 1,84 0,00 21 1,84 1,84 38,64 2 1,84
15 Μαϊ 2024 1,84 0,00 2.196 1,84 1,84 4.040,64 4 1,84
14 Μαϊ 2024 1,84 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαϊ 2024 1,84 0,00 5.000 1,84 1,84 9.200 4 1,84
10 Μαϊ 2024 1,84 0,00 0 - - 0 0 -
9 Μαϊ 2024 1,84 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαϊ 2024 1,84 0,00 0 - - 0 0 -
2 Μαϊ 2024 1,84 0,00 5.580 1,9 1,84 10.300,41 5 1,89
30 Απρ 2024 1,84 2,22 1.578 1,9 1,84 2.935,75 5 1,85
29 Απρ 2024 1,8 0,00 3.640 1,8 1,8 6.552 2 1,8
26 Απρ 2024 1,8 0,00 5.000 1,8 1,8 9.000 2 1,8
25 Απρ 2024 1,8 0,00 5.000 1,8 1,8 9.000 1 1,8
24 Απρ 2024 1,8 0,00 2.500 1,8 1,8 4.500 1 1,8
23 Απρ 2024 1,8 0,00 2.500 1,8 1,8 4.500 1 1,8
22 Απρ 2024 1,8 0,00 3.000 1,8 1,8 5.400 1 1,8
19 Απρ 2024 1,8 0,00 22.000 1,81 1,8 39.605 17 1,8
18 Απρ 2024 1,8 0,00 5.667 1,81 1,64 10.177,95 15 1,64
17 Απρ 2024 1,8 0,00 0 - - 0 0 -
16 Απρ 2024 1,8 0,00 6 1,82 1,82 10,92 1 1,82
15 Απρ 2024 1,8 0,00 0 - - 0 0 -
12 Απρ 2024 1,8 0,00 0 - - 0 0 -
11 Απρ 2024 1,8 0,00 50 1,67 1,67 83,5 1 1,67

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων