Μετοχές

ΜΠΤΚ

Ονομασία μετοχής ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Απρ 2024 0,45 -10,00 4.250 0,45 0,45 1.912,5 2 0,45
22 Απρ 2024 0,5 0,00 0 - - 0 0 -
19 Απρ 2024 0,5 0,00 0 - - 0 0 -
18 Απρ 2024 0,5 0,00 1.050 0,55 0,5 527,5 3 0,55
17 Απρ 2024 0,5 0,00 650 0,5 0,5 325 2 0,5
16 Απρ 2024 0,5 0,00 780 0,5 0,454 385,4 2 0,454
15 Απρ 2024 0,5 -8,26 4.580 0,5 0,5 2.290 6 0,5
12 Απρ 2024 0,545 -9,92 3.250 0,6 0,545 1.798,75 5 0,6
11 Απρ 2024 0,605 0,00 500 0,63 0,605 303,75 2 0,605
10 Απρ 2024 0,605 0,00 3.000 0,61 0,605 1.819,01 5 0,61
9 Απρ 2024 0,605 0,00 0 - - 0 0 -
8 Απρ 2024 0,605 0,00 0 - - 0 0 -
5 Απρ 2024 0,605 0,00 0 - - 0 0 -
4 Απρ 2024 0,605 0,83 3.635 0,61 0,6 2.197,35 3 0,61
3 Απρ 2024 0,6 0,00 0 - - 0 0 -
2 Απρ 2024 0,6 0,00 0 - - 0 0 -
28 Μαρ 2024 0,6 0,00 2.000 0,6 0,6 1.200 2 0,6
27 Μαρ 2024 0,6 0,00 0 - - 0 0 -
26 Μαρ 2024 0,6 0,00 1.300 0,555 0,555 721,5 4 0,555
22 Μαρ 2024 0,6 0,00 1.000 0,61 0,61 610 3 0,61
21 Μαρ 2024 0,6 8,11 3.316 0,6 0,585 1.965,6 6 0,585
20 Μαρ 2024 0,555 0,00 1.000 0,555 0,555 555 2 0,555
19 Μαρ 2024 0,555 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαρ 2024 0,555 -9,76 1.125 0,555 0,555 624,38 2 0,555
14 Μαρ 2024 0,615 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαρ 2024 0,615 0,00 0 - - 0 0 -
12 Μαρ 2024 0,615 0,00 910 0,615 0,615 559,65 2 0,615
11 Μαρ 2024 0,615 0,00 750 0,57 0,57 427,5 1 0,57

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων