Μετοχές

ΒΙΟΣΚ

Ονομασία μετοχής UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Ιουν 2024 1,27 0,00 11.035 1,29 1,24 13.811,97 24 1,29
20 Ιουν 2024 1,27 0,40 38.571 1,295 1,25 48.603,53 48 1,265
19 Ιουν 2024 1,265 -1,17 13.691 1,3 1,26 17.393,35 27 1,3
18 Ιουν 2024 1,28 -0,78 5.900 1,31 1,28 7.626,1 18 1,28
17 Ιουν 2024 1,29 -2,27 11.937 1,325 1,28 15.403,77 48 1,32
14 Ιουν 2024 1,32 -1,86 37.677 1,33 1,27 48.657,65 130 1,31
13 Ιουν 2024 1,345 0,37 10.294 1,37 1,31 13.659,53 27 1,31
12 Ιουν 2024 1,34 0,75 7.389 1,35 1,305 9.711,83 16 1,35
11 Ιουν 2024 1,33 -0,75 1.800 1,34 1,33 2.401,5 3 1,34
10 Ιουν 2024 1,34 0,75 7.064 1,37 1,3 9.438,43 38 1,3
7 Ιουν 2024 1,33 0,00 2.030 1,33 1,315 2.699,6 6 1,315
6 Ιουν 2024 1,33 0,76 13.294 1,375 1,31 17.644,27 26 1,33
5 Ιουν 2024 1,32 -0,75 9.488 1,33 1,3 12.429,54 48 1,325
4 Ιουν 2024 1,33 -0,75 7.891 1,33 1,29 10.319,8 50 1,31
3 Ιουν 2024 1,34 1,13 13.620 1,355 1,31 17.969,14 27 1,355
31 Μαϊ 2024 1,325 0,38 25.940 1,34 1,285 33.644,42 72 1,335
30 Μαϊ 2024 1,32 -0,38 9.027 1,345 1,3 11.891,36 42 1,345
29 Μαϊ 2024 1,325 0,76 25.365 1,325 1,27 32.839,77 99 1,315
28 Μαϊ 2024 1,315 -2,59 15.420 1,365 1,315 20.565,54 31 1,365
27 Μαϊ 2024 1,35 0,00 7.460 1,365 1,32 9.985,8 35 1,36
24 Μαϊ 2024 1,35 0,75 2.767 1,365 1,32 3.683,6 12 1,365
23 Μαϊ 2024 1,34 0,00 20.388 1,36 1,33 27.254,6 41 1,36
22 Μαϊ 2024 1,34 -4,29 35.245 1,38 1,34 47.825,48 106 1,375
21 Μαϊ 2024 1,4 1,45 18.536 1,405 1,38 25.734,46 26 1,395
20 Μαϊ 2024 1,38 -1,43 11.710 1,415 1,375 16.239,64 41 1,4
17 Μαϊ 2024 1,4 0,72 22.038 1,42 1,365 30.486,55 84 1,42
16 Μαϊ 2024 1,39 0,00 37.154 1,43 1,365 51.650,65 81 1,41
15 Μαϊ 2024 1,39 -1,77 36.668 1,43 1,39 51.648,75 94 1,395
14 Μαϊ 2024 1,415 0,35 16.448 1,44 1,38 23.109,55 39 1,44
13 Μαϊ 2024 1,41 -1,74 32.416 1,43 1,38 45.383,15 107 1,43

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων