Μετοχές

ΦΟΥΝΤΛ

Ονομασία μετοχής ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Ιουν 2024 0,44 -1,79 54.476 0,47 0,438 24.647,04 93 0,45
19 Ιουν 2024 0,448 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2024 0,448 -3,45 56.385 0,463 0,44 25.319,25 76 0,453
17 Ιουν 2024 0,464 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2024 0,464 -0,22 28.300 0,465 0,445 13.067,25 49 0,465
13 Ιουν 2024 0,465 -1,90 3.620 0,475 0,46 1.681,65 19 0,47
12 Ιουν 2024 0,474 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2024 0,474 -2,47 11.870 0,485 0,464 5.585,05 38 0,485
10 Ιουν 2024 0,486 0,00 600 0,478 0,451 278,25 4 0,462
7 Ιουν 2024 0,486 -1,22 20.600 0,487 0,46 9.743,62 45 0,48
6 Ιουν 2024 0,492 0,00 1.500 0,48 0,474 714,5 3 0,48
5 Ιουν 2024 0,492 0,82 11.040 0,5 0,48 5.399,65 28 0,498
4 Ιουν 2024 0,488 1,46 39.374 0,49 0,46 18.681,2 45 0,472
3 Ιουν 2024 0,481 5,02 28.114 0,49 0,46 13.254,71 58 0,46
31 Μαϊ 2024 0,458 -1,93 5.735 0,47 0,456 2.627,89 16 0,456
30 Μαϊ 2024 0,467 0,00 0 - - 0 0 -
29 Μαϊ 2024 0,467 -0,21 3.150 0,471 0,463 1.470,85 8 0,469
28 Μαϊ 2024 0,468 -1,27 20.155 0,473 0,456 9.314,19 36 0,456
27 Μαϊ 2024 0,474 2,82 5.000 0,474 0,469 2.365,44 8 0,469
24 Μαϊ 2024 0,461 -1,91 11.010 0,48 0,46 5.146,17 12 0,468
23 Μαϊ 2024 0,47 3,07 6.500 0,47 0,462 3.047,25 10 0,462
22 Μαϊ 2024 0,456 -0,44 42.275 0,468 0,449 19.218,22 41 0,456
21 Μαϊ 2024 0,458 -2,76 75.430 0,479 0,457 34.797,33 105 0,47
20 Μαϊ 2024 0,471 -1,05 24.336 0,504 0,47 11.648,69 33 0,484
17 Μαϊ 2024 0,476 -1,65 13.540 0,494 0,471 6.498,9 43 0,494
16 Μαϊ 2024 0,484 -3,20 29.113 0,502 0,471 14.219,61 51 0,5
15 Μαϊ 2024 0,5 -4,21 93.840 0,534 0,498 48.050,77 147 0,516
14 Μαϊ 2024 0,522 3,57 754.237 0,59 0,506 405.746,18 685 0,524
13 Μαϊ 2024 0,504 29,23 1.832.788 0,506 0,4 760.559 310 0,4

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων