Μετοχές

ΠΡΕΜΙΑ

Ονομασία μετοχής PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Ιουν 2024 1,146 0,35 19.509 1,148 1,14 22.314,31 61 1,142
20 Ιουν 2024 1,142 0,35 34.831 1,142 1,13 39.623,65 93 1,138
19 Ιουν 2024 1,138 -0,18 27.029 1,146 1,132 30.744,63 78 1,146
18 Ιουν 2024 1,14 0,89 26.413 1,144 1,136 30.106,84 67 1,138
17 Ιουν 2024 1,13 0,53 44.022 1,138 1,12 49.598,34 90 1,138
14 Ιουν 2024 1,124 -2,77 66.703 1,158 1,11 75.278,46 131 1,158
13 Ιουν 2024 1,156 0,00 27.292 1,162 1,148 31.495,98 67 1,162
12 Ιουν 2024 1,156 0,00 22.893 1,164 1,148 26.443,4 51 1,162
11 Ιουν 2024 1,156 0,00 20.354 1,16 1,148 23.470,41 42 1,16
10 Ιουν 2024 1,156 0,52 27.811 1,158 1,13 31.722,81 79 1,158
7 Ιουν 2024 1,15 -2,04 33.283 1,17 1,15 38.560,52 73 1,17
6 Ιουν 2024 1,174 -1,18 67.092 1,216 1,156 78.031,33 171 1,216
5 Ιουν 2024 1,188 2,24 49.551 1,192 1,168 58.423,3 92 1,18
4 Ιουν 2024 1,162 -1,53 20.510 1,18 1,162 24.010,94 38 1,178
3 Ιουν 2024 1,18 -0,84 65.169 1,22 1,18 77.509,09 149 1,198
31 Μαϊ 2024 1,19 -0,34 42.124 1,194 1,18 49.959,46 110 1,188
30 Μαϊ 2024 1,194 0,17 18.359 1,21 1,19 21.950,31 67 1,21
29 Μαϊ 2024 1,192 -1,97 75.517 1,226 1,19 90.815,62 113 1,226
28 Μαϊ 2024 1,216 0,00 46.677 1,228 1,216 57.051,99 76 1,22
27 Μαϊ 2024 1,216 1,67 39.532 1,216 1,2 47.703,49 118 1,2
24 Μαϊ 2024 1,196 0,67 80.026 1,198 1,178 95.144,92 114 1,19
23 Μαϊ 2024 1,188 0,34 36.253 1,19 1,178 42.921,56 62 1,184
22 Μαϊ 2024 1,184 0,85 156.543 1,198 1,174 185.180,54 147 1,178
21 Μαϊ 2024 1,174 -2,00 50.528 1,2 1,172 60.141,16 138 1,2
20 Μαϊ 2024 1,198 0,50 72.453 1,23 1,192 86.221,71 150 1,22
17 Μαϊ 2024 1,192 -0,17 339.956 1,256 1,192 414.393,71 551 1,198
16 Μαϊ 2024 1,194 1,19 159.480 1,2 1,172 190.099,48 210 1,178
15 Μαϊ 2024 1,18 4,06 239.516 1,18 1,13 276.955,46 309 1,14
14 Μαϊ 2024 1,134 -0,35 63.553 1,15 1,128 72.116,8 134 1,14
13 Μαϊ 2024 1,138 -0,87 62.259 1,154 1,138 71.393,74 118 1,148

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων