Μετοχές

ΑΛΜΥ

Ονομασία μετοχής ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2024 2,8 -0,36 3.891 2,84 2,76 10.874,05 30 2,82
23 Μαϊ 2024 2,81 1,08 28.500 2,83 2,74 79.677,47 45 2,785
22 Μαϊ 2024 2,78 0,72 48.139 2,83 2,7 132.390,49 65 2,83
21 Μαϊ 2024 2,76 -2,47 9.800 2,815 2,715 27.040,73 54 2,81
20 Μαϊ 2024 2,83 1,25 6.349 2,89 2,73 17.858,05 32 2,89
17 Μαϊ 2024 2,795 -0,18 1.830 2,85 2,77 5.115,62 21 2,85
16 Μαϊ 2024 2,8 -0,71 4.378 2,85 2,77 12.244,67 19 2,85
15 Μαϊ 2024 2,82 2,55 17.851 2,84 2,715 49.607,61 40 2,715
14 Μαϊ 2024 2,75 0,00 12.457 2,8 2,7 34.365,2 29 2,76
13 Μαϊ 2024 2,75 0,36 10.743 2,75 2,69 29.382,09 34 2,69
10 Μαϊ 2024 2,74 -0,36 2.125 2,79 2,72 5.817,25 15 2,74
9 Μαϊ 2024 2,75 -1,79 1.454 2,83 2,75 4.014,68 25 2,83
8 Μαϊ 2024 2,8 0,00 3.588 2,85 2,8 10.076,75 17 2,85
2 Μαϊ 2024 2,8 -2,10 42.434 2,86 2,8 120.701,27 49 2,85
30 Απρ 2024 2,86 -0,69 9.030 2,925 2,8 25.780,53 46 2,885
29 Απρ 2024 2,88 2,86 38.541 2,915 2,77 110.030,5 125 2,8
26 Απρ 2024 2,8 0,00 12.878 2,825 2,76 36.130,97 43 2,82
25 Απρ 2024 2,8 0,00 3.310 2,82 2,76 9.247,28 42 2,8
24 Απρ 2024 2,8 0,00 38.468 2,85 2,8 108.317,73 87 2,835
23 Απρ 2024 2,8 5,66 53.916 2,8 2,61 146.875,25 133 2,67
22 Απρ 2024 2,65 1,92 40.215 2,67 2,58 104.921,26 124 2,61
19 Απρ 2024 2,6 1,17 18.954 2,64 2,57 49.294,19 72 2,595
18 Απρ 2024 2,57 1,78 6.738 2,595 2,53 17.279,74 41 2,55
17 Απρ 2024 2,525 1,00 5.818 2,56 2,495 14.643,52 49 2,56
16 Απρ 2024 2,5 -2,72 8.893 2,565 2,5 22.500,65 50 2,56
15 Απρ 2024 2,57 0,78 17.382 2,57 2,48 43.541,3 92 2,5
12 Απρ 2024 2,55 -4,14 9.185 2,7 2,54 24.042,87 62 2,66
11 Απρ 2024 2,66 -1,48 8.511 2,685 2,61 22.491,13 40 2,685

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων