Μετοχές

ΣΑΡ

Ονομασία μετοχής ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Ιουν 2024 11,18 0,36 42.870 11,22 11,06 478.804,74 240 11,18
19 Ιουν 2024 11,14 1,27 24.622 11,14 10,96 271.881,08 274 11
18 Ιουν 2024 11 -0,18 29.028 11,16 11 321.806,04 304 11,1
17 Ιουν 2024 11,02 0,18 15.767 11,16 10,98 174.353,84 225 11,04
14 Ιουν 2024 11 -1,61 39.503 11,22 11 439.681,88 205 11,2
13 Ιουν 2024 11,18 0,72 12.297 11,2 11,08 137.120,74 170 11,1
12 Ιουν 2024 11,1 -0,72 21.842 11,3 11,1 244.013,4 234 11,26
11 Ιουν 2024 11,18 -1,58 30.482 11,58 11,14 343.697,04 266 11,58
10 Ιουν 2024 11,36 0,35 14.997 11,64 11,32 171.614,56 223 11,32
7 Ιουν 2024 11,32 -0,53 43.878 11,42 11,28 496.791,58 470 11,4
6 Ιουν 2024 11,38 0,71 11.782 11,46 11,34 134.279,64 165 11,36
5 Ιουν 2024 11,3 0,36 23.757 11,44 11,28 268.908 374 11,32
4 Ιουν 2024 11,26 1,99 12.328 11,42 11,14 138.985,88 177 11,14
3 Ιουν 2024 11,04 0,55 63.365 11,98 11,02 718.840,8 368 11,08
31 Μαϊ 2024 10,98 -0,36 113.044 11,1 10,98 1.243.310,94 291 11
30 Μαϊ 2024 11,02 -0,36 53.859 11,1 10,92 591.650,02 182 11,1
29 Μαϊ 2024 11,06 0,55 58.316 11,16 10,96 645.004,76 318 11,06
28 Μαϊ 2024 11 -1,61 29.998 11,3 11 331.788,62 254 11,22
27 Μαϊ 2024 11,18 0,54 53.986 11,36 11,14 606.596,7 176 11,16
24 Μαϊ 2024 11,12 0,00 92.536 11,2 11,02 1.027.003,88 349 11,12
23 Μαϊ 2024 11,12 -0,18 45.264 11,28 11 503.258,26 381 11,18
22 Μαϊ 2024 11,14 -1,94 80.539 11,4 10,9 899.711,22 498 11,4
21 Μαϊ 2024 11,36 -0,53 20.120 11,42 11,28 228.131,56 212 11,36
20 Μαϊ 2024 11,42 1,96 29.284 11,42 11,2 332.256,3 275 11,2
17 Μαϊ 2024 11,2 -1,58 81.429 11,6 11,2 923.422,96 504 11,22
16 Μαϊ 2024 11,38 -0,18 44.720 11,46 11,34 509.471,96 400 11,4
15 Μαϊ 2024 11,4 0,35 141.244 11,42 11,34 1.606.904,27 540 11,36
14 Μαϊ 2024 11,36 0,53 26.308 11,4 11,32 299.000,42 210 11,34
13 Μαϊ 2024 11,3 -2,59 59.919 11,7 11 679.652,56 481 11

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων