Ομόλογα

CMPB1

Ονομασία ομολόγου COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
24 Μαϊ 2024 95,1 0,00 25.000 95,1001 95,1 23.776,88 3 4,949
23 Μαϊ 2024 95,1 0,06 37.000 96 95,05 35.438,82 6 4,946
22 Μαϊ 2024 95,0438 -0,02 16.000 95,25 95 15.421,81 6 4,973
21 Μαϊ 2024 95,0602 -1,39 70.000 95,5 95 67.476,61 8 4,962
20 Μαϊ 2024 96,4 -0,10 1.000 96,4 96,4 977,28 1 4,268
17 Μαϊ 2024 96,5 -0,06 1.000 96,5 96,5 978,2 1 4,211
16 Μαϊ 2024 96,56 0,37 15.000 96,9 95,9 14.680,88 5 4,179
15 Μαϊ 2024 96,2 -0,07 158.000 96,45 96 154.105,7 9 4,359
14 Μαϊ 2024 96,2714 0,87 28.000 96,7 96,2 27.315,1 6 4,321
13 Μαϊ 2024 95,4375 -0,07 24.000 97 95 23.211 5 4,744
10 Μαϊ 2024 95,5 0,00 0 - - 0 0 4,705
9 Μαϊ 2024 95,5 0,24 32.000 95,6999 95 30.948,7 6 4,702
8 Μαϊ 2024 95,2667 0,38 9.000 95,9 95 8.685,38 4 4,819
2 Μαϊ 2024 94,9029 -0,88 21.000 95 94,66 20.187,9 3 4,99
30 Απρ 2024 95,75 1,14 30.000 96 94,5 29.091,75 10 4,554
29 Απρ 2024 94,6667 -0,35 38.000 95 94,6 36.499,95 11 5,102
26 Απρ 2024 95 -0,52 1.000 95 95 961,63 1 4,924
25 Απρ 2024 95,5 1,18 1.000 95,5 95,5 966,55 1 4,668
24 Απρ 2024 94,3857 -0,19 21.000 94,6 94,25 20.058,83 5 5,232
23 Απρ 2024 94,5649 -1,34 63.000 95,3 94,04 60.284,65 12 5,137
22 Απρ 2024 95,85 0,74 4.000 96,3 95,7 3.878,7 2 4,487
19 Απρ 2024 95,15 0,16 8.000 95,2 95 7.700,8 6 4,83
18 Απρ 2024 95 -0,10 1.000 95 95 961,03 1 4,903
17 Απρ 2024 95,0929 -0,84 14.000 96,3 95 13.464,2 6 4,853
16 Απρ 2024 95,9 0,00 10.000 95,9 95,9 9.697,25 2 4,449
15 Απρ 2024 95,9 0,57 6.000 95,9 95,9 5.817,9 3 4,447
12 Απρ 2024 95,361 0,00 0 - - 0 0 4,707
11 Απρ 2024 95,361 -0,46 69.000 96 94,1 66.523,62 8 4,705
10 Απρ 2024 95,8001 0,00 2.000 95,8002 95,8 1.936,55 2 4,486
9 Απρ 2024 95,8024 -0,19 11.000 95,805 95,8 10.650,46 5 4,483

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων