Ομόλογα

CMPB1

Ονομασία ομολόγου COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
19 Απρ 2024 95,15 0,16 8.000 95,2 95 7.700,8 6 4,83
18 Απρ 2024 95 -0,10 1.000 95 95 961,03 1 4,903
17 Απρ 2024 95,0929 -0,84 14.000 96,3 95 13.464,2 6 4,853
16 Απρ 2024 95,9 0,00 10.000 95,9 95,9 9.697,25 2 4,449
15 Απρ 2024 95,9 0,57 6.000 95,9 95,9 5.817,9 3 4,447
12 Απρ 2024 95,361 0,00 0 - - 0 0 4,707
11 Απρ 2024 95,361 -0,46 69.000 96 94,1 66.523,62 8 4,705
10 Απρ 2024 95,8001 0,00 2.000 95,8002 95,8 1.936,55 2 4,486
9 Απρ 2024 95,8024 -0,19 11.000 95,805 95,8 10.650,46 5 4,483
8 Απρ 2024 95,9857 0,10 9.000 96,01 95,801 8.729,84 6 4,391
5 Απρ 2024 95,888 -0,03 5.000 95,91 95,8001 4.844,65 2 4,432
4 Απρ 2024 95,92 -0,24 1.000 95,92 95,92 969,18 1 4,415
3 Απρ 2024 96,15 0,01 6.000 96,9 96 5.827,5 3 4,301
2 Απρ 2024 96,1423 0,15 13.000 96,2 96 12.624,28 5 4,303
28 Μαρ 2024 96 -0,93 31.000 96,2 95,85 30.061,9 6 4,362
27 Μαρ 2024 96,9 0,19 10.000 96,9 96,2 9.730,45 4 3,931
26 Μαρ 2024 96,72 0,23 2.000 96,72 96,72 1.952,7 1 4,014
22 Μαρ 2024 96,5 -0,31 2.000 96,5 96,5 1.948,15 2 4,113
21 Μαρ 2024 96,8 0,00 1.000 96,8 96,8 977 1 3,969
20 Μαρ 2024 96,8 0,35 3.000 96,95 96,5 2.930,1 2 3,968
19 Μαρ 2024 96,4585 -0,04 41.000 96,8 96,45 39.901,63 2 4,127
15 Μαρ 2024 96,5 0,63 185.000 96,5 95,8 179.725,25 12 4,101
14 Μαρ 2024 95,8999 0,01 14.000 95,9 95,8999 13.544,64 3 4,384
13 Μαρ 2024 95,8909 -0,63 11.000 96,3 95,85 10.637,93 4 4,386
12 Μαρ 2024 96,5 0,00 1.000 96,5 96,5 973,1 1 4,097
11 Μαρ 2024 96,5 0,31 22.000 96,5 95,7 21.343,43 10 4,095
8 Μαρ 2024 96,1999 0,21 1.000 96,1999 96,1999 969,95 1 4,231
7 Μαρ 2024 96 -0,47 1.000 96 96 967,88 1 4,323
6 Μαρ 2024 96,45 0,67 1.000 96,45 96,45 972,15 1 4,11
5 Μαρ 2024 95,8125 -0,56 4.000 96,8 95,25 3.862,8 4 4,408

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων