Ομόλογα

CMPB1

Ονομασία ομολόγου COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
13 Ιουν 2024 96 0,20 5.000 96 96 4.807,88 1 4,528
12 Ιουν 2024 95,8098 0,83 56.000 96 95,25 53.729,1 7 4,626
11 Ιουν 2024 95,0195 -1,13 21.000 95,85 94,85 19.980,88 7 5,045
10 Ιουν 2024 96,1026 -0,30 46.000 96,3899 96,05 44.262,39 6 4,467
7 Ιουν 2024 96,3899 0,04 1.000 96,3899 96,3899 965,02 1 4,31
6 Ιουν 2024 96,3499 0,27 1.000 96,3499 96,3499 964,55 1 4,328
5 Ιουν 2024 96,0925 0,67 40.000 96,3998 95,8999 38.469,98 9 4,46
4 Ιουν 2024 95,45 0,25 1.000 95,45 95,45 955,25 1 4,795
3 Ιουν 2024 95,2103 -0,02 16.000 95,211 95,21 15.244,45 3 4,919
31 Μαϊ 2024 95,2316 0,10 29.000 95,5 95,2 27.634,55 4 4,9
30 Μαϊ 2024 95,1389 0,03 36.000 95,5 95,05 34.300,9 11 4,946
29 Μαϊ 2024 95,1117 -0,51 78.000 95,1204 95,11 74.210,54 9 4,957
28 Μαϊ 2024 95,6 0,43 3.000 96,3999 95,2 2.868,67 2 4,698
27 Μαϊ 2024 95,1875 0,09 16.000 95,5 95,15 15.232,4 4 4,912
24 Μαϊ 2024 95,1 0,00 25.000 95,1001 95,1 23.776,88 3 4,949
23 Μαϊ 2024 95,1 0,06 37.000 96 95,05 35.438,82 6 4,946
22 Μαϊ 2024 95,0438 -0,02 16.000 95,25 95 15.421,81 6 4,973
21 Μαϊ 2024 95,0602 -1,39 70.000 95,5 95 67.476,61 8 4,962
20 Μαϊ 2024 96,4 -0,10 1.000 96,4 96,4 977,28 1 4,268
17 Μαϊ 2024 96,5 -0,06 1.000 96,5 96,5 978,2 1 4,211
16 Μαϊ 2024 96,56 0,37 15.000 96,9 95,9 14.680,88 5 4,179
15 Μαϊ 2024 96,2 -0,07 158.000 96,45 96 154.105,7 9 4,359
14 Μαϊ 2024 96,2714 0,87 28.000 96,7 96,2 27.315,1 6 4,321
13 Μαϊ 2024 95,4375 -0,07 24.000 97 95 23.211 5 4,744
10 Μαϊ 2024 95,5 0,00 0 - - 0 0 4,705
9 Μαϊ 2024 95,5 0,24 32.000 95,6999 95 30.948,7 6 4,702
8 Μαϊ 2024 95,2667 0,38 9.000 95,9 95 8.685,38 4 4,819
2 Μαϊ 2024 94,9029 -0,88 21.000 95 94,66 20.187,9 3 4,99
30 Απρ 2024 95,75 1,14 30.000 96 94,5 29.091,75 10 4,554
29 Απρ 2024 94,6667 -0,35 38.000 95 94,6 36.499,95 11 5,102

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων