Ομόλογα

ΜΟΗΟ1

Ονομασία ομολόγου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
12 Ιουλ 2024 92,6 -0,05 9.000 92,7 92,6 8.390,2 4 3,914
11 Ιουλ 2024 92,65 0,42 11.000 92,65 92,65 10.255,94 2 3,897
10 Ιουλ 2024 92,26 -0,39 9.000 92,26 92,26 8.354,7 2 4,016
9 Ιουλ 2024 92,625 0,17 8.000 92,7 92,58 7.455,18 3 3,902
8 Ιουλ 2024 92,4667 0,12 30.000 92,5 92,4 27.907,83 4 3,95
5 Ιουλ 2024 92,3563 -0,25 32.000 92,8 92,3 29.731,33 5 3,98
4 Ιουλ 2024 92,5898 -0,22 62.000 92,9 92,5 57.746,01 6 3,907
3 Ιουλ 2024 92,79 0,32 11.000 92,79 92,79 10.265,54 3 3,844
2 Ιουλ 2024 92,4964 -0,02 112.000 92,5 92,3 104.187,11 9 3,933
1 Ιουλ 2024 92,5154 -0,52 13.000 93 92,4 12.094,93 5 3,926
28 Ιουν 2024 92,9999 0,60 12.000 92,9999 92,9999 11.222,05 1 3,774
27 Ιουν 2024 92,4457 0,08 7.000 92,78 92 6.507,04 2 3,942
26 Ιουν 2024 92,372 0,06 20.000 92,5 92,29 18.573,62 6 3,964
25 Ιουν 2024 92,3167 -0,38 6.000 92,35 92,25 5.568,45 2 3,979
21 Ιουν 2024 92,6667 0,54 12.000 92,7 92,25 11.170,27 4 3,867
20 Ιουν 2024 92,1726 -0,06 53.000 92,3 92,1 49.106,05 7 4,017
19 Ιουν 2024 92,2321 0,14 14.000 92,4 92,1 12.976,78 6 3,997
18 Ιουν 2024 92,1 0,00 2.000 92,1 92,1 1.851,08 1 4,037
17 Ιουν 2024 92,1 -0,08 2.000 92,6 92,1 1.855,97 2 4,035
14 Ιουν 2024 92,1722 -0,30 22.000 92,4 92,1 20.381,53 6 4,009
13 Ιουν 2024 92,4518 -0,05 22.000 92,5 92,3 20.435,77 4 3,923
12 Ιουν 2024 92,5 0,22 1.000 92,5 92,5 929,22 1 3,907
11 Ιουν 2024 92,3 0,32 18.000 92,3 92,01 16.663,05 6 3,966
10 Ιουν 2024 92,01 -0,73 38.000 92,05 92,01 35.130,13 8 4,054
7 Ιουν 2024 92,6833 0,21 6.000 92,6999 92,6799 5.585,38 3 3,845
6 Ιουν 2024 92,4879 0,08 33.000 92,55 92,44 30.653,36 8 3,903
5 Ιουν 2024 92,4119 0,38 42.000 92,8 92 38.974,82 9 3,925
4 Ιουν 2024 92,06 0,04 25.000 92,1 92 23.110 7 4,031
3 Ιουν 2024 92,0231 -0,56 26.000 92,6 92 24.023,43 5 4,041
31 Μαϊ 2024 92,5455 0,53 11.000 92,8 92,1 10.220,64 3 3,879

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων