Ομόλογα

ΜΟΗΟ1

Ονομασία ομολόγου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Δραστηριότητα Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας βενζίνης, πετρελαίου, βασικών και τελικών λιπαντελαίων, ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης φύσεως.
Έτος Ίδρυσης 1972
Διεύθυνση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α
Ταχ Κωδ:15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-8094000
Telefax (210)-8094444
Ιστοσελίδα http://www.moh.gr
Email info@moh.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι ΒΑΡΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Β ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ Ν ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ ΝΙΚΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΟΥΦΗ ΝΙΚΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 3098
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιωάννης Δημάκης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ψυλλάκη Μαίρη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 6 Αυγ 2001
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΟΗΟ1
ΜΟΗ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 3.101.923.440

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων