Ομόλογα

ΔΕΛΤΕΧΟ1

Ονομασία ομολόγου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
13 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,04
12 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,041
11 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,041
10 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,042
7 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,043
6 Ιουν 2024 100 0,00 16.192 100 100 16.615,02 1 4,043
5 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,044
4 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,044
3 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,045
31 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,046
30 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,047
29 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,047
28 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,047
27 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,048
24 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,049
23 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,05
22 Μαϊ 2024 100 0,00 21.252 100 100 21.752,01 1 4,05
21 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,051
20 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,051
17 Μαϊ 2024 100 0,00 21.252 100 100 21.742,27 1 4,052
16 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,053
15 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,053
14 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,054
13 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,054
10 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,056
9 Μαϊ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,056
8 Μαϊ 2024 100 0,01 32.890 100 100 33.593,48 1 4,057
2 Μαϊ 2024 99,99 0,00 0 - - 0 0 4,071
30 Απρ 2024 99,99 0,00 0 - - 0 0 4,072
29 Απρ 2024 99,99 0,00 0 - - 0 0 4,072

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων