Ομόλογα

ΔΕΛΤΕΧΟ1

Ονομασία ομολόγου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), Μελέτη & εμπορία εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια (θέρμανση-κλιματισμός) και Κατασκευή Ειδικών Τεχνικών Έργων ως Κεντρικός Εργολάβος (EPC - BOP)
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51
Ταχ Κωδ:18344
ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο 2109400720
Telefax 2109407170
Ιστοσελίδα www.deltatechniki.gr
Email ir@deltatechniki.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓEΩΡΓIΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΨΩΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 25
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μαρίνα Βαρδάκα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μαρίνα Βαρδάκα
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Αγορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (2 Φεβ 2018)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα ΔΕΛΤΕΧΟ1
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων