Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
17 Μαϊ 2024 1.702,72 0,09 30.515.433 121.941.271,67 1.720,24 1.697,55 44.046.359.719 0,69 3,19 15,69
16 Μαϊ 2024 1.701,2 0,08 31.612.609 117.429.315,65 1.704,64 1.693,26 44.007.082.824 0,60 3,10 15,59
15 Μαϊ 2024 1.699,91 1,53 24.259.427 122.935.427,64 1.700,96 1.674,23 43.973.757.997 0,52 3,02 15,50
14 Μαϊ 2024 1.674,23 -0,33 17.909.980 99.576.952,14 1.681 1.670,45 43.309.384.183 -1,00 1,46 13,76
13 Μαϊ 2024 1.679,81 -0,67 22.293.324 113.588.190,49 1.693,63 1.673,23 43.453.764.253 -0,67 1,80 14,14
10 Μαϊ 2024 1.691,06 0,40 19.704.955 102.974.373,59 1.694,41 1.684,38 43.744.830.659 2,16 2,48 14,90
9 Μαϊ 2024 1.684,38 0,13 32.107.347 275.125.627,03 1.685,96 1.673,25 43.572.111.863 1,76 2,08 14,45
8 Μαϊ 2024 1.682,25 1,63 40.174.689 201.225.190,08 1.685,26 1.655,29 43.514.728.388 1,63 1,95 14,30
2 Μαϊ 2024 1.655,29 0,31 24.595.259 110.780.547,42 1.665,71 1.647,93 42.817.190.033 -0,49 0,31 12,47
30 Απρ 2024 1.650,1 -0,59 34.879.392 156.794.756,71 1.664,44 1.650,1 42.683.013.946 -0,80 2,64 12,12
29 Απρ 2024 1.659,86 -0,22 20.487.220 110.725.380,08 1.663,48 1.650,14 42.935.412.263 -0,22 3,25 12,78
26 Απρ 2024 1.663,44 1,33 28.449.802 143.667.013,26 1.663,98 1.641,62 43.027.988.112 4,94 3,47 13,02
25 Απρ 2024 1.641,62 -0,94 32.127.196 133.211.310,97 1.658,1 1.641,62 42.463.535.894 3,56 2,12 11,54
24 Απρ 2024 1.657,26 0,06 42.545.053 164.758.009,88 1.674,82 1.654,42 42.868.216.328 4,55 3,09 12,60
23 Απρ 2024 1.656,33 2,20 31.174.168 150.851.560,19 1.656,33 1.620,68 42.844.190.019 4,49 3,03 12,54
22 Απρ 2024 1.620,68 2,24 19.294.917 96.179.981,92 1.620,68 1.585,18 41.921.993.001 2,24 0,81 10,12
19 Απρ 2024 1.585,18 0,77 20.084.006 119.271.759,49 1.589,61 1.561,14 41.003.740.510 -0,53 -1,40 7,71
18 Απρ 2024 1.573 1,19 19.545.000 109.641.474,57 1.573,03 1.554,48 40.688.630.359 -1,29 -2,15 6,88
17 Απρ 2024 1.554,48 0,49 26.794.260 119.033.194,76 1.562,94 1.546,95 40.209.737.098 -2,46 -3,30 5,62
16 Απρ 2024 1.546,95 -2,24 32.168.478 148.894.523,47 1.582,4 1.546,95 40.014.841.145 -2,93 -3,77 5,11
15 Απρ 2024 1.582,4 -0,70 29.394.441 143.115.424,96 1.593,61 1.564,29 40.931.821.433 -0,70 -1,57 7,52
12 Απρ 2024 1.593,61 -1,11 21.784.947 118.781.782,74 1.621,65 1.586,76 41.221.827.929 1,96 -0,87 8,28
11 Απρ 2024 1.611,44 -0,23 15.779.616 93.089.117,99 1.616,99 1.606,43 41.683.098.500 3,10 0,24 9,49
10 Απρ 2024 1.615,23 0,21 24.890.509 127.641.639,9 1.621,2 1.606,37 41.780.968.324 3,34 0,47 9,75
9 Απρ 2024 1.611,84 1,69 27.302.295 113.196.255,89 1.614,06 1.584,64 41.693.339.741 3,13 0,26 9,52
8 Απρ 2024 1.585,02 1,41 24.213.012 106.005.241,62 1.588,17 1.562,98 40.999.624.765 1,41 -1,41 7,69
5 Απρ 2024 1.562,98 -0,23 21.483.704 98.193.144,86 1.566,65 1.540,35 40.429.411.351 -2,78 -2,78 6,20
4 Απρ 2024 1.566,65 0,20 24.541.042 111.295.992,58 1.576,52 1.555,52 40.524.322.340 -2,55 -2,55 6,45
3 Απρ 2024 1.563,57 -0,75 25.521.085 118.875.786,43 1.578,48 1.559,08 40.444.805.176 -2,74 -2,74 6,24
2 Απρ 2024 1.575,36 -2,01 23.248.919 110.756.699,86 1.609,4 1.571,52 40.749.838.226 -2,01 -2,01 7,04

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων