Ομόλογα

Δ090312Γ1

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-240225-13Χ-2,000-1,00
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
24 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
23 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
22 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
21 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
20 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
17 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
16 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
15 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
14 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
13 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
10 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
9 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
8 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
2 Μαϊ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
30 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
29 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
26 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
25 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
24 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
23 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
22 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
19 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
18 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
17 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
16 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
15 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
12 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
11 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
10 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
9 Απρ 2024 10 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων