Ομόλογα

ΕΛΧΑΟ1

Ονομασία ομολόγου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
27 Φεβ 2024 91,4 0,11 39.000 91,9999 91,4 35.998,68 20 4,374
26 Φεβ 2024 91,3 -0,08 47.000 92,2496 91,3 43.368,15 23 4,399
23 Φεβ 2024 91,3721 1,06 43.000 91,5 91 39.591,41 25 4,378
22 Φεβ 2024 90,4137 0,02 49.000 90,9999 90,11 44.642,84 32 4,629
21 Φεβ 2024 90,4 0,06 48.000 91 90,32 43.804,1 30 4,632
20 Φεβ 2024 90,3487 -0,42 86.000 90,7317 90,0005 78.273,45 28 4,644
19 Φεβ 2024 90,7317 0,09 41.000 90,8 90,0001 37.470,66 26 4,542
16 Φεβ 2024 90,65 -0,28 81.000 90,9 90,3 73.973 29 4,561
15 Φεβ 2024 90,9 -1,00 133.000 92,3 90,3745 121.405,77 35 4,495
14 Φεβ 2024 91,8222 0,90 74.000 92 91 68.067,32 36 4,255
13 Φεβ 2024 91 0,21 50.000 91 90,2001 45.704,82 26 4,467
12 Φεβ 2024 90,8062 0,34 242.000 91,4307 90,52 221.233,17 38 4,517
9 Φεβ 2024 90,5 0,41 51.000 91,2987 90,5 46.599,44 24 4,595
8 Φεβ 2024 90,1289 -1,85 242.000 91,5 89 219.561,31 58 4,692
7 Φεβ 2024 91,825 0,41 164.000 92,4884 91,35 151.983,31 36 4,25
6 Φεβ 2024 91,4528 -0,59 76.000 92 90,7001 69.938,6 35 4,345
5 Φεβ 2024 92 1,10 78.000 92 90,0002 71.750,39 32 4,204
2 Φεβ 2024 91 0,31 149.000 91 90,3 135.529,5 30 4,459
1 Φεβ 2024 90,72 -0,53 56.000 91,9799 90,5 51.227 32 4,531
31 Ιαν 2024 91,2 0,22 43.000 91,9996 91,1 39.432,25 25 4,405
30 Ιαν 2024 91 -0,39 66.000 91,78 91 60.536,86 30 4,456
29 Ιαν 2024 91,3575 -0,70 80.000 92,4 90,8662 73.499,77 35 4,363
26 Ιαν 2024 92 0,00 55.000 92 91,5 50.735,73 26 4,197
25 Ιαν 2024 92 0,45 60.000 92,399 91,5 55.286,65 33 4,196
24 Ιαν 2024 91,5833 1,15 95.000 91,98 89,75 86.731,25 29 4,302
23 Ιαν 2024 90,5405 -0,64 105.000 92,3999 90,5 95.793,15 37 4,57
22 Ιαν 2024 91,1192 1,24 172.000 91,1192 90 156.087,6 33 4,419
19 Ιαν 2024 90 -1,10 128.000 90,9999 88,4206 115.541,32 44 4,708
18 Ιαν 2024 90,9999 0,33 105.000 90,9999 90 95.168,99 33 4,447
17 Ιαν 2024 90,7 1,00 87.000 91 90,15 78.993,74 40 4,524

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων