Ομόλογα

ΕΛΧΑΟ1

Ονομασία ομολόγου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
19 Απρ 2024 91,7072 0,23 38.000 91,8 91,5 35.259,94 19 4,334
18 Απρ 2024 91,5 -0,11 31.000 91,5 91,4996 28.698,33 24 4,388
17 Απρ 2024 91,6 -0,43 56.000 93 91,6 52.041,2 26 4,361
16 Απρ 2024 92 -0,16 50.000 92,02 92 46.528,03 18 4,254
15 Απρ 2024 92,1455 0,00 55.000 92,2 92,1 51.252,69 23 4,215
12 Απρ 2024 92,15 0,05 45.000 92,15 92 41.909,5 27 4,212
11 Απρ 2024 92,1 1,66 157.000 92,1 90,51 144.503,15 29 4,224
10 Απρ 2024 90,6 0,00 76.000 91 90,51 69.736,99 29 4,622
9 Απρ 2024 90,6001 -0,77 87.000 91,6 90,6 80.002,38 29 4,621
8 Απρ 2024 91,3 0,33 40.000 92,3366 91,3 37.118,54 23 4,433
5 Απρ 2024 91 -0,22 33.000 91,4999 90,75 30.335,65 20 4,51
4 Απρ 2024 91,2 0,66 37.000 91,2 90,5501 34.044,1 22 4,456
3 Απρ 2024 90,6 -0,67 52.000 91 90,5101 47.680,09 21 4,616
2 Απρ 2024 91,2083 -0,62 54.000 91,78 90,5101 49.760,3 28 4,452
28 Μαρ 2024 91,7806 0,20 31.000 91,8 91,7 28.745,25 22 4,298
27 Μαρ 2024 91,6 0,00 127.000 92 90,5101 117.462,94 39 4,344
26 Μαρ 2024 91,6 0,00 46.000 91,8 91,5 42.542,36 34 4,343
22 Μαρ 2024 91,6 -0,36 41.000 91,6 91,3 37.906,32 27 4,34
21 Μαρ 2024 91,9327 0,47 49.000 92,15 91,2 45.483,85 28 4,253
20 Μαρ 2024 91,5 -0,03 42.000 91,55 90,8445 38.779,45 24 4,365
19 Μαρ 2024 91,5231 0,46 91.000 91,7549 90,5101 83.896,14 36 4,358
15 Μαρ 2024 91,1 -0,62 90.000 91,6 90,5101 82.604,77 22 4,466
14 Μαρ 2024 91,6725 -0,10 53.000 93,0421 91,5 49.033,68 29 4,315
13 Μαρ 2024 91,762 0,35 168.000 92,9299 91 155.144,35 39 4,291
12 Μαρ 2024 91,4438 -0,97 116.000 92,7345 91 107.014,26 38 4,373
11 Μαρ 2024 92,3429 0,92 94.000 92,5 91,1 86.800,87 38 4,14
8 Μαρ 2024 91,5 0,00 41.000 91,8999 91,2 37.795,46 25 4,356
7 Μαρ 2024 91,5 0,58 60.000 91,5 90,1 55.346,67 30 4,355
6 Μαρ 2024 90,97 0,55 63.000 90,9999 90,2 57.440,42 30 4,493
5 Μαρ 2024 90,475 -0,03 52.000 90,5 89,06 47.285,16 33 4,623

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων