Ομόλογα

ΛΑΜΔΑΟ1

Ονομασία ομολόγου LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
24 Μαϊ 2024 94,2 -0,37 23.000 94,2 93,75 21.916,38 6 4,85
23 Μαϊ 2024 94,55 -0,05 40.000 95 94,3 38.299,5 6 4,732
22 Μαϊ 2024 94,5999 -0,16 35.000 94,71 94 33.479,57 11 4,714
21 Μαϊ 2024 94,7486 -0,77 95.000 95,4 92,26 90.270,22 24 4,664
20 Μαϊ 2024 95,4799 -0,22 131.000 95,6974 92,22 124.685,47 23 4,422
17 Μαϊ 2024 95,69 0,39 22.000 95,7 95 21.241,23 4 4,351
16 Μαϊ 2024 95,3199 0,00 74.000 96,7295 94,0021 71.368,37 17 4,471
15 Μαϊ 2024 95,3218 -0,90 29.000 95,8 94,8063 27.961,02 7 4,47
14 Μαϊ 2024 96,19 1,25 93.000 96,5 95 89.859,58 15 4,188
13 Μαϊ 2024 94,9999 0,45 13.000 94,9999 94,5 12.444,96 4 4,574
10 Μαϊ 2024 94,5734 0,33 11.000 94,6983 94,5 10.520,47 5 4,712
9 Μαϊ 2024 94,2598 0,03 76.000 95,08 93 72.228,04 22 4,814
8 Μαϊ 2024 94,236 -0,45 50.000 94,8 94,2 47.632,74 15 4,821
2 Μαϊ 2024 94,6581 -0,57 37.000 95,2 94,149 35.400,89 7 4,677
30 Απρ 2024 95,2 0,45 27.000 95,2 94,77 25.947,95 4 4,498
29 Απρ 2024 94,7774 0,05 31.000 95 94,5 29.676,71 6 4,635
26 Απρ 2024 94,7333 -0,18 48.000 95,05 94,6 45.920,8 5 4,647
25 Απρ 2024 94,9 -0,02 8.000 94,9 94,9 7.666,04 2 4,592
24 Απρ 2024 94,92 0,07 10.000 95 94,9 9.581,72 2 4,584
23 Απρ 2024 94,85 0,37 113.000 94,85 94,4 107.964,57 11 4,606
22 Απρ 2024 94,5 -0,53 86.000 95,3 93,5001 82.181,37 9 4,719
19 Απρ 2024 95 -0,26 207.000 95,5999 95 198.866,09 10 4,554
18 Απρ 2024 95,25 -0,49 83.000 95,95 95 79.662,34 11 4,473
17 Απρ 2024 95,7181 1,83 22.000 95,9999 95,6899 21.240,83 3 4,323
16 Απρ 2024 94 0,00 80.000 95,2429 94 76.003,5 21 4,877
15 Απρ 2024 94,0001 -1,57 86.000 95 93,9 81.751,13 25 4,876
12 Απρ 2024 95,5 0,25 4.000 95,5 95,5 3.852,11 3 4,389
11 Απρ 2024 95,2623 -0,76 53.000 96 94,7 50.909,48 10 4,464
10 Απρ 2024 95,9949 1,53 135.000 97,15 94 129.925,75 24 4,231
9 Απρ 2024 94,55 -0,64 41.000 95,3 94,5 39.127,78 5 4,692

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων