Σύστημα διαπραγμάτευσης

Από το Νοέμβριο του 1999 η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ), το οποίο παρέχει υψηλή ασφάλεια τόσο ως προς τη λειτουργία του όσο και ως προς τα δεδομένα που παράγει, χειρίζεται και αποθηκεύει. Πρόκειται για ένα ασφαλές και αδιάλειπτο σύστημα διαπραγμάτευσης το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της MiFID II.

Επιπλέον, υλοποιώντας τις οργανωτικές απαιτήσεις που περιγράφονται στα άρθρα 47 και 48 της MiFID II, το ΧΑ έχει στη διάθεσή του εργαλεία για να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πιθανές δυσλειτουργίες. Στο παρακάτω κείμενο περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθεί το ΧΑ κατά τη διάρκεια εμφάνισης σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω διαδικασίες δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της δυσλειτουργίας.


ATHEX EMERGENCY PLAYBOOKS
 Όνομα Αρχείου Αρχείο
 - ATHEX EMERGENCY PLAYBOOKS  ver. 2 02

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων