Λειτουργίες

 

Εισαγωγή

Διαπραγμάτευση

Εκκαθάριση

Η εισαγωγή στις αγορές του Χρηματι- στηρίου Αθηνών, αποτελεί απόφαση στρατηγικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις. Ενισχύστε την Κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας σας, διευρύνετε τις πηγές και τις δυνατοτήτες χρηματοδότησης, προωθήστε την αναγνωρισιμότητα και τη φήμη της. Περισσότερα...

Διαβάστε και ενημερωθείτε έγκυρα και ολοκληρωμένα, για το σύστημα διαπραγμάτευσης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τις αγορές του, καθώς και για τα Μέλη διαπραγμάτευσης. Περισσότερα...

Οι υπηρεσίες εκκαθάρισης για μία σειρά προϊόντων που διαπραγματεύονται στις αγορές του Ομίλου μας, εκτελούνται από την εταιρεία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ», με διακριτικό τίτλο «ATHEXClear». Αποτελεί μέλος του Ομίλου  ATHEXGROUP και λειτουργεί ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος. Περισσότερα...

 

Διακανονισμός

Καταχώρηση

 

To ATHEXCSD παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού και Αποθετηρίου. Οι ασφαλείς και υψηλής απόδοσης διαδικασίες επιτρέπουν την αποτελεσματική και με σχεδόν μηδενικό κίνδυνο εκτέλεση του διακανονισμού σε επίπεδο τελικού επενδυτή. Περισσότερα...

Κάθε επενδυτής που δραστηριοποιείται στην Ελληνική κεφαλαιαγορά είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, διαθέτει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Πλεονεκτήματα όπως η αυξημένη προστασία των επενδυτών με νομική βεβαιότητα για τα δικαιώματά τους, η ελαχιστοποίηση του κόστους θεματοφυλακής, η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου, αποτελούν μερικά μόνο λίγα από τα πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα που αφήνει η διατήρηση μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ. Διαβάστε περισσότερα...

 

 
   

Κανονιστικό Πλαίσιο

 

 

Περιηγηθείτε ανάμεσα στους νόμους, στους κανονισμούς και στις αποφάσεις που πλαισώνουν τη λειτουργία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφορικά με τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και το διακανονισμό και και αναζητείστε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Περισσότερα...

 

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων