Μετοχές

stock-select

ΜΟΗ

Ονομασία μετοχής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Δραστηριότητα Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας βενζίνης, πετρελαίου, βασικών και τελικών λιπαντελαίων, ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης φύσεως.
Έτος Ίδρυσης 1972
Διεύθυνση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α
Ταχ Κωδ:15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-8094000
Telefax (210)-8094444
Ιστοσελίδα http://www.moh.gr
Email info@moh.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι ΒΑΡΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Β ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ Ν ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ ΝΙΚΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΟΥΦΗ ΝΙΚΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) MOTOR OIL HOLDINGS LTD (41,528%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 3098
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιωάννης Δημάκης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ψυλλάκη Μαίρη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 6 Αυγ 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Ενέργεια / Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΟΗΟ1
ΜΟΗ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.505.911.007,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων