21 Ιουν 2024 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΕΥΔΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 17:16:21 11.000 5,52 60.720 20
ΜΥΤΙΛ METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. 17:15:42 24.475 36,12 884.037 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:15:05 150.000 8,03 1.204.500 20
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 17:14:13 100.000 14,57 1.457.000 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 17:13:42 1.500.000 2,102 3.153.000 20
ΜΥΤΙΛ METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. 17:13:31 19.762 36,24 716.174,88 20
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 17:13:16 20.000 30,25 605.000 20
ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17:13:07 1.200.000 1,5 1.800.000 20
ΙΝΚΑΤ INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 17:12:40 195.000 5,1 994.500 20
ΕΠΣΙΛ EPSILON NET Α.Ε. 17:11:33 28.466 12,3 350.131,8 20
ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 16:43:02 35.000 19,35 677.250 20
ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 16:34:44 40.000 24,54 981.600 20
ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16:26:30 250.000 1,5025 375.625 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15:24:12 500.000 2,11 1.055.000 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14:26:43 487.307 8,01 3.903.329,07 20
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 11:57:22 435 29,0575 12.640,0125 14
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 11:56:08 738 14,8739 10.976,9382 14
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. 10:57:08 25.000 12,62 315.500 20

Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων