12 Απρ 2024 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:11:59 108.740 7,374 801.848,76 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:10:59 500.000 7,374 3.687.000 20
ΔΑΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17:01:50 200.000 8,25 1.650.000 20
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 16:59:15 25.123 26,2 658.222,6 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 16:58:26 217.016 3,893 844.843,288 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 16:47:28 230.000 3,814 877.220 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16:46:46 70.000 7,454 521.780 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:07:21 104.215 26,01 2.710.632,15 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15:55:31 98.355 7,4 727.827 20
ΔΑΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 15:44:00 109.513 8,25 903.482,25 20
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 15:19:05 30.000 26,25 787.500 20
ΣΑΡ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 15:17:31 60.000 11,14 668.400 20
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 14:56:57 40.000 26,25 1.050.000 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 14:51:57 131.781 3,9 513.945,9 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 14:49:32 26.493 26,11 691.732,23 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 14:40:16 150.000 3,9 585.000 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 14:36:02 142.765 3,9 556.783,5 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 12:29:30 100.000 7,454 745.400 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 11:29:27 30.000 36,36 1.090.800 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 11:28:52 20.000 36,36 727.200 20
ΣΑΡ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10:51:38 15.548 11,2 174.137,6 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 10:42:36 100.000 36,36 3.636.000 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 10:34:54 25.000 36,36 909.000 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 10:31:33 50.000 36,48 1.824.000 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 10:30:53 11.500 26,28 302.220 20

12 Απρ 2024 Bonds
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΟΠΑΠΟ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 15:43:18 250 950,6333 237.658,325 20

Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων