Επιλογή δείκτη

FTSE

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τελευταία τιμή
3.576,24
Διαφορά Διαφορά %
-42,9 -1,19
  
Τελευταία ενημέρωση:17:25:00 (τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση)
Ενδοσυνεδριακό μέγιστο Ενδοσυνεδριακό ελάχιστο Προηγούμενο κλείσιμο Αξία
3.605,5 3.576,24 3.619,14 70.506.633,912

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων