Διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στην αγορά παραγώγων του ΧΑ γίνεται μέσω των Μελών διαπραγμάτευσης του ΧΑ. Μόνο τα Μέλη αυτά έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα διαπραγμάτευσης OASIS και συνεπώς την δυνατότητα εισαγωγής εντολών.

Το ΧΑ δέχεται ως Μέλη, εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) με έδρα την Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η αγορά παραγώγων του ΧΑ και οι ελληνικοί τίτλοι αποκτούν διεθνή εμβέλεια και είναι διαθέσιμοι σε επενδυτές και εκτός ελληνικών συνόρων.

Επίσης, το OASIS υποστηρίζει το θεσμό του Ειδικού Διαπραγματευτή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαβιβάζει, για ίδιο λογαριασμό, σε συνεχή βάση, ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης προκειμένου να παρέχει ρευστότητα στο παράγωγο προϊόν της εταιρίας της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση.

Χρήσιμα αρχεία

 Περιγραφή Αρχείου Τύπος Αρχείου
Eλάχιστη αξία προσυμφωνημένων συναλλαγών σε παράγωγα προϊόντα

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων