Μετοχές

stock-select

ΚΕΠΕΝ

Ονομασία μετοχής ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΚΕΠΕΝ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS438003006
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,3
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,8
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 6.700.000
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 6.700.000
Ημερομηνία εισαγωγής 8 Ιαν 2002
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων