Μετοχές

stock-select

ΒΟΣΥΣ

Ονομασία μετοχής ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΒΟΣΥΣ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS407183003
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 10,5649
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,6
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 6.325.000
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 6.325.000
Ημερομηνία εισαγωγής 26 Οκτ 2000
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων