Μετοχές

stock-select

ΣΠΥΡ

Ονομασία μετοχής ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΣΠΥΡ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS284183001
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,9618
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,07
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 28.438.268
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 28.438.268
Ημερομηνία εισαγωγής 28 Ιουλ 1997
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων