Μετοχές

stock-select

ΕΛΒΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΕΛΒΕ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS240003012
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,3749
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,21
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 3.307.500
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 3.307.500
Ημερομηνία εισαγωγής 10 Ιουλ 1995
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων