Μετοχές

stock-select

ΣΑΡΑΝ

Ονομασία μετοχής ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΣΑΡΑΝ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS118003003
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,5
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 4.181.450
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 4.181.450
Ημερομηνία εισαγωγής 24 Νοε 1949
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων