Μετοχές

stock-select

CNLCAP

Ονομασία μετοχής CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ- Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο CNLCAP
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS520003005
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 10,4
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 10
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 784.500
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 784.500
Ημερομηνία εισαγωγής 31 Ιουλ 2018
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων