Μετοχές

stock-select

ΜΠΕΛΑ

Ονομασία μετοχής JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, ενδυμάτων, αξεσουάρ ελληνικής και ξένης προέλευσης και γενικά εμπορευμάτων που απευθύνονται στο παιδί. Εισαγωγές και εξαγωγές. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις με τον ίδιο ή και διαφορετικό σκοπό.
Έτος Ίδρυσης 1986
Διεύθυνση ΚΥΠΡΟΥ & ΥΔΡΑΣ 9
Ταχ Κωδ:18346
ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο (210)-4805200
Telefax (210)-4805212
Ιστοσελίδα http://www.jumbo.gr
Email metohon@jumbo.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΒΑΚΑΚΗΣ Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΕΡΑΜΕΥΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΤΕΜΙΡΗ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Α ΠΟΛΥΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΚΑΚΗ Α ΣΟΦΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΙΓΚΟΣ Α ΦΩΤΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ Γ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ Κ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΟΥΡΑΣ Α ΣΑΒΒΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (16,419%)
FMR LLC (9,99%)
CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. (5,0514%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 7226
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αμαλία Καραμητσώλη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Αμαλία Καραμητσώλη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 19 Ιουν 1997
Κλάδος / Υποκλάδος Εμπόριο / Διαφοροποιημένοι Έμποροι  (18 Σεπ 2023)
Συμμετοχή σε δείκτες ΣΑΓΔ   FTSEA   HELMSI   FTSE_CD   ATHEX_ESG   FTSED   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΠΕΛΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 3.447.754.293,06

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων