Μετοχές

stock-select

ΠΑΙΡ

Ονομασία μετοχής Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Δραστηριότητα Βιομηχανία και εμπορία προϊόντων από πλαστικές ύλες. Ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών ομοειδών ή παρεμφερών προϊόντων. Συνεργασία και συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις του αυτού ή συναφούς σκοπού.
Έτος Ίδρυσης 1974
Διεύθυνση ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
Ταχ Κωδ:19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλέφωνο (210)-5515555
Telefax (210)-5576192
Ιστοσελίδα http://www.pairis.gr
Email Hermes@pairis.gr, Sofia.Christopoulou@pairis.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΙΡΗΣ Ε ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΑΜΑΛΟΓΛΟΥ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΙΡΗΣ Α ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΙΡΗ Δ ΔΩΡΙΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ Α ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (19,75%)
ΠΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (15,59%)
ΠΑΙΡΗ ΔΩΡΙΣ (10,04%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 123
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Δωρίς Παΐρη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 8 Ιαν 1997
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΒΠ   ΔΟΜ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΑΙΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 5.717.185,9

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων