Μετοχές

stock-select

ΜΠΡΙΚ

Ονομασία μετοχής BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

Δραστηριότητα Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικώς η διενέργεια επενδύσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 22 του νόμου 2778/1999, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Η Εταιρεία έχει επίσης αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με το Ν. 4209/2013, ως Ο.Ε.Ε. με εσωτερική διαχείριση (υπ' αρ. 3/757/31.5.2016 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 25
Ταχ Κωδ:17671
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 211 9997000
Telefax 211 9991053
Ιστοσελίδα www.briqproperties.gr
Email ir@briqproperties.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΕΣΣΑΣ Δ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Γ ΑΝΝΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Μ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ Σ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΛΙΚΙΑΣ Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Δ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Αντιπρόεδρος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος)
ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ Κ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (37,59%)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  (16,82%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 9
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Εμμανουήλ Ανδρικάκης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Εμμανουήλ Ανδρικάκης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 31 Ιουλ 2017
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ATHEX_ESG   FTSE_RE   FTSED   ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΜΠΡΙΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 65.628.028,16

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων