Αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών

 

Μια ευρεία γκάμα στατιστικών και στατικών  στοιχείων διατίθεται μέσω των αναβαθμισμένων και συνεχώς εμπλουτιζόμενων προϊόντων στατιστικής πληροφόρησης του Χ.Α. που αφορούν την συναλλακτική δραστηριότητα σχετικά με:
  • τις Οργανωμένες αγορές και
  • την Εναλλακτική αγορά του Ομίλου
καθώς και των λειτουργιών :
  • διαπραγμάτευση, 
  • εκκαθάριση, 
  • διακανονισμό και 
  • μητρώο/καταχώριση 
Μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένα τα προϊόντα καθώς και πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά τους, να ενημερωθείτε για οτιδήποτε καινούργιο προστίθεται σε αυτά και βέβαια να πληροφορηθείτε για τον τρόπο και το κόστος απόκτησής τους μέσω των καταλόγων:

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων