ΜΕΛΗ
Οι δύο κύριες κατηγορίες προϊόντων στατιστικής πληροφόρησης που αναφέρονται στην δραστηριότητα των μελών και τα αντίστοιχα προϊόντα είναι τα παρακάτω:

 

 Συναλλακτική Δραστηριότητα Κωδικός
 Αγοράς αξιών 801001
 Αγοράς παραγώγων 801002
 Εναλλακτικής αγοράς 801003
 Δικτύου Xnet (διαθέσιμα μόνο για συμμετέχοντες) 801004
Συναλλαγές ειδικών διαπραγματευτών σε συγκεκριμένους τίτλους 801006
   
 Εκκαθαρισμένη & Διακανονισμένη Αξία Κωδικός
 Αγοράς αξιών 802001
 Αγοράς παραγώγων (όγκος)   802002
 Δικτύου Xnet (διαθέσιμα μόνο για συμμετέχοντες) 802004
 Συμπτυγμένων συναλλαγών 802005
 Προϊόντα δανεισμού (όγκος)   802006
   

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων