Η ΕΛΚΑΤ είναι Μέλος του Συστήματος πληρωμών TARGET  (της ΕΚΤ και των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωζώνης), και μέσω επικουρικού συστήματος (Ancillary System - ANSI) παρέχει υπηρεσίες χρηματικών πληρωμών σε πραγματικό χρόνο (real time) στους Συμμετέχοντες.

Για την εκπλήρωση της διαδικασίας του χρηματικού διακανονισμού αξιών  χρησιμοποιείται  ένας (1) χρηματικός λογαριασμός στο όνομα του Συμμετέχοντα σε χρήμα κεντρικής τράπεζας μέσω του Συστήματος πληρωμών TARGET.

Το σύστημα εκκαθάρισης παρέχει στα Εκκαθαριστικά Μέλη αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις χρηματικές υποχρεώσεις ημέρας, το υπολειπόμενο χρηματικό ποσό, τις υποχρεώσεις διακανονισμού που έχουν μεταφέρει σε Συμμετέχοντες, τις συνολικές κινήσεις ημέρας και τις ενεργές πληρωμές για τις υπολειπόμενες ημέρες διακανονισμού.

 

Χρονισμοί

Ημερολόγιο του Διακανονισμού, Ποινών Αδυναμίας Διακανονισμού και Φόρου Συναλλαγών πώλησης
 
Ημερολόγιο του Διακανονισμού, Ποινών Αδυναμίας Διακανονισμού και Φόρου Συναλλαγών πώλησης 2024

 

Ημερολόγιο του Διακανονισμού, Ποινών Αδυναμίας Διακανονισμού και Φόρου Συναλλαγών πώλησης 2023

 

Ημερολόγιο του Διακανονισμού, Ποινών Αδυναμίας Διακανονισμού και Φόρου Συναλλαγών πώλησης 2022

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων