Ομόλογα

ΤΕΝΕΡΓΧΟ2

Ονομασία ομολόγου TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Δραστηριότητα Ιδρύθηκε με σκοπό την επένδυση και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και επιχειρήσεων. Πλην της επένδυσής της στις ομολογίες του Ενδοομιλικού Δανείου, δεν έχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν δραστηριοποιείται σε καμία αγορά και δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2
Ταχ Κωδ:11526
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 6968300
Telefax 210 6968096
Ιστοσελίδα http://ternaenergyfinance.com/index.php/el/
Email info@ternaenergyfinance.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΕΡΓΟΣ Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ Ν ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΪΖΑΝΗΣ Γ ΗΛΙΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ Β ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας 1
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ανέστης Μπακιρτζής
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ανέστης Μπακιρτζής
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (23 Οκτ 2019)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα ΤΕΝΕΡΓΧΟ2
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων