Ομόλογα

ΤΕΝΕΡΓΧΟ2

Ονομασία ομολόγου TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Σύμβολο ΤΕΝΕΡΓΧΟ2
Αρχική ονομαστική αξία 1.000
ISIN GRC813119AD1
Τρέχουσα ονομαστική αξία 1.000
Κωδικός Reuters  
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 150.000
Κωδικός Bloomberg  
Τρέχουσα αξία έκδοσης 150.000.000
Χώρα καταχώρησης GR
Ημερομηνία έκδοσης 22 Οκτ 2019
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Ημερομηνία λήξης 22 Οκτ 2026
Ημερομηνία εισαγωγής 23 Οκτ 2019
Διάρκεια 7 έτη
Αρχική τιμή εισαγωγής  
Νόμισμα έκδοσης  
Τύπος ομολόγου ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ)

Στοιχεία διαπραγμάτευσης


Οικονομικά στοιχεία


Βασικά στατιστικά


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων