Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Οι συχνές αλλαγές των αναγκών της αγοράς απαιτούν από τα στελέχη αυτής να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον επαγγελματικό τους τομέα. Κύριο στόχο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το ATHEX Αcademy, αποτελεί η σωστή κατάρτιση των συμμετεχόντων μέσα από τον αποτελεσματικό συνδυασμό της θεωρίας με την πρακτική.
 
Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες αποκτούν πρακτικές γνώσεις που μπορούν άμεσα να τύχουν εφαρμογής στο επαγγελματικό τους πεδίο.
 

20 Ιουνίου 2024
17:00 - 21:00

4 & 11 Ιουλίου 2024
17:00 - 21:00

19 & 26 Σεπτεμβρίου 2024
17:00 - 21:00

     

 

__________
Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ATHEX Academy τηλεφωνικά στο 210 33 66464, ή μέσω email στο athexacademy@athexgroup.gr.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων