Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE24F 0 0 0 0 3.487,75 -8,5 -0,24 10 0 17:25:02
FTSE24G 0 0 0 0 3.446 -15,5 -0,45 1 0 17:25:02
FTSE24H 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:02
FTSE24I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:02
FTSE24L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:02
FTSE25C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:02

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων