Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 20 Οκτ 2023   contract-size: 100
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
HTO23J9.20 0 0 0 0 - 0 0 9,2 HTO23V9.20 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J9.60 0 0 0 0 - 0 0 9,6 HTO23V9.60 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J10.00 0 0 0 0 - 0 0 10 HTO23V10.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J11.00 0 0 0 0 - 0 0 11 HTO23V11.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J12.00 0 0 0 0 - 0 0 12 HTO23V12.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J13.00 0 0 0 0 - 0 0 13 HTO23V13.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J14.00 0 0 0 0 - 0 0 14 HTO23V14.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J15.00 0 0 0 0 - 0 0 15 HTO23V15.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J16.00 0 0 0 0 - 0 0 16 HTO23V16.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J17.00 0 0 0 0 - 0 0 17 HTO23V17.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J18.00 0 0 0 0 - 0 0 18 HTO23V18.00 0 0 0 0 - 0 0
HTO23J19.00 0 0 0 0 - 0 0 19 HTO23V19.00 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων