Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

EUROB24F

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
18 Ιουν 2024 2,05 0,49 2.373 2,06 2,03 39 2,05 18.807
17 Ιουν 2024 2,04 0,00 2.312 2,05 2 57 2,03 20.296
14 Ιουν 2024 2,04 -4,67 7.589 2,19 2,02 169 2,03 20.883
13 Ιουν 2024 2,14 -0,93 1.908 2,17 2,14 66 2,14 23.779
12 Ιουν 2024 2,16 1,41 1.904 2,19 2,11 68 2,17 24.616
11 Ιουν 2024 2,13 -1,84 4.325 2,21 2,12 78 2,14 24.655
10 Ιουν 2024 2,17 3,33 3.038 2,17 2,06 92 2,17 25.571
7 Ιουν 2024 2,1 0,96 709 2,12 2,07 27 2,1 26.657
6 Ιουν 2024 2,08 1,96 3.686 2,11 2,06 99 2,09 26.931
5 Ιουν 2024 2,04 0,49 1.062 2,05 2,01 28 2,04 27.894
4 Ιουν 2024 2,03 -0,98 2.505 2,08 2 36 2,03 27.385
3 Ιουν 2024 2,05 1,99 887 2,06 2,03 54 2,03 28.811
31 Μαϊ 2024 2,01 -1,47 1.460 2,04 2 55 2 28.739
30 Μαϊ 2024 2,04 0,49 1.225 2,05 2,01 52 2,04 28.888
29 Μαϊ 2024 2,03 -4,25 1.789 2,11 2,02 112 2,02 29.146
28 Μαϊ 2024 2,12 0,47 1.509 2,12 2,06 60 2,12 29.055
27 Μαϊ 2024 2,11 1,44 546 2,12 2,09 43 2,11 28.316
24 Μαϊ 2024 2,08 0,00 869 2,09 2,05 51 2,09 28.230
23 Μαϊ 2024 2,08 -1,89 613 2,11 2,07 32 2,08 28.211
22 Μαϊ 2024 2,12 -0,47 885 2,14 2,1 37 2,1 28.378
21 Μαϊ 2024 2,13 -0,47 315 2,14 2,12 17 2,13 28.743
20 Μαϊ 2024 2,14 1,90 1.935 2,16 2,13 75 2,14 28.721
17 Μαϊ 2024 2,1 -0,47 12.607 2,19 2,08 292 2,1 29.073
16 Μαϊ 2024 2,11 1,93 2.354 2,11 2,06 59 2,1 34.205
15 Μαϊ 2024 2,07 1,97 1.958 2,09 2,04 59 2,07 32.478
14 Μαϊ 2024 2,03 -2,40 850 2,06 2,03 69 2,03 32.059
13 Μαϊ 2024 2,08 0,00 1.007 2,08 2,05 58 2,08 32.215
10 Μαϊ 2024 2,08 0,48 1.364 2,09 2,06 74 2,08 31.640
9 Μαϊ 2024 2,07 0,98 1.906 2,08 2,05 72 2,07 31.901
8 Μαϊ 2024 2,05 0,99 3.711 2,05 2,03 100 2,05 31.029

EUROB24I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
18 Ιουν 2024 1,99 0,51 2.298 2 1,97 40 1,99 8.423
17 Ιουν 2024 1,98 0,51 1.926 1,99 1,93 45 1,97 6.364
14 Ιουν 2024 1,97 -6,19 1.494 2,12 1,97 57 1,97 4.629
13 Ιουν 2024 2,1 0,48 889 2,13 2,071 75 2,07 3.422
12 Ιουν 2024 2,09 0,97 100 2,13 2,02 12 2,09 2.770
11 Ιουν 2024 2,07 -2,36 1.801 2,16 2,07 19 2,08 2.777
10 Ιουν 2024 2,12 2,91 46 2,12 1,98 11 2,1 976
7 Ιουν 2024 2,06 0,98 26 2,06 2 9 2,04 955
6 Ιουν 2024 2,04 0,49 897 2,06 2,02 31 2,04 954
5 Ιουν 2024 2,03 0,50 312 2,06 2,01 9 2,03 273
4 Ιουν 2024 2,02 -1,46 28 2,08 1,99 7 2,02 80
3 Ιουν 2024 2,05 2,50 3 2,05 2,05 3 2,03 74
31 Μαϊ 2024 2 0,00 3 2 2 2 1,99 71
30 Μαϊ 2024 2 -4,76 0 0 0 0 2,02 70
29 Μαϊ 2024 2,1 1,94 0 0 0 0 2 70
28 Μαϊ 2024 2,06 -0,96 6 2,06 2,06 4 2,1 70
27 Μαϊ 2024 2,08 0,97 32 2,1 2,08 3 2,08 66
24 Μαϊ 2024 2,06 -1,44 2 2,06 2,06 1 2,07 46
23 Μαϊ 2024 2,09 -0,48 0 0 0 0 2,07 46
22 Μαϊ 2024 2,1 -1,41 2 2,1 2,1 1 2,09 46
21 Μαϊ 2024 2,13 0,95 0 0 0 0 2,12 44
20 Μαϊ 2024 2,11 -0,94 11 2,11 2,11 3 2,13 44
17 Μαϊ 2024 2,13 2,90 41 2,16 2,12 6 2,09 41

EUROB24L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

EUROB25C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων