Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

EUROB24I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
21 Ιουν 2024 2,03 1,00 3.547 2,05 1,98 76 2,03 15.296
20 Ιουν 2024 2,01 -0,99 3.303 2,05 1,94 91 2,01 14.500
19 Ιουν 2024 2,03 2,01 8.908 2,03 1,97 58 2,03 13.734
18 Ιουν 2024 1,99 0,51 2.298 2 1,97 40 1,99 8.423
17 Ιουν 2024 1,98 0,51 1.926 1,99 1,93 45 1,97 6.364
14 Ιουν 2024 1,97 -6,19 1.494 2,12 1,97 57 1,97 4.629
13 Ιουν 2024 2,1 0,48 889 2,13 2,071 75 2,07 3.422
12 Ιουν 2024 2,09 0,97 100 2,13 2,02 12 2,09 2.770
11 Ιουν 2024 2,07 -2,36 1.801 2,16 2,07 19 2,08 2.777
10 Ιουν 2024 2,12 2,91 46 2,12 1,98 11 2,1 976
7 Ιουν 2024 2,06 0,98 26 2,06 2 9 2,04 955
6 Ιουν 2024 2,04 0,49 897 2,06 2,02 31 2,04 954
5 Ιουν 2024 2,03 0,50 312 2,06 2,01 9 2,03 273
4 Ιουν 2024 2,02 -1,46 28 2,08 1,99 7 2,02 80
3 Ιουν 2024 2,05 2,50 3 2,05 2,05 3 2,03 74
31 Μαϊ 2024 2 0,00 3 2 2 2 1,99 71
30 Μαϊ 2024 2 -4,76 0 0 0 0 2,02 70
29 Μαϊ 2024 2,1 1,94 0 0 0 0 2 70
28 Μαϊ 2024 2,06 -0,96 6 2,06 2,06 4 2,1 70
27 Μαϊ 2024 2,08 0,97 32 2,1 2,08 3 2,08 66
24 Μαϊ 2024 2,06 -1,44 2 2,06 2,06 1 2,07 46
23 Μαϊ 2024 2,09 -0,48 0 0 0 0 2,07 46
22 Μαϊ 2024 2,1 -1,41 2 2,1 2,1 1 2,09 46
21 Μαϊ 2024 2,13 0,95 0 0 0 0 2,12 44
20 Μαϊ 2024 2,11 -0,94 11 2,11 2,11 3 2,13 44
17 Μαϊ 2024 2,13 2,90 41 2,16 2,12 6 2,09 41

EUROB24L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

EUROB25C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων