Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

EUROB24F

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Μαϊ 2024 2,1 -0,47 12.607 2,19 2,08 292 2,1 29.073
16 Μαϊ 2024 2,11 1,93 2.354 2,11 2,06 59 2,1 34.205
15 Μαϊ 2024 2,07 1,97 1.958 2,09 2,04 59 2,07 32.478
14 Μαϊ 2024 2,03 -2,40 850 2,06 2,03 69 2,03 32.059
13 Μαϊ 2024 2,08 0,00 1.007 2,08 2,05 58 2,08 32.215
10 Μαϊ 2024 2,08 0,48 1.364 2,09 2,06 74 2,08 31.640
9 Μαϊ 2024 2,07 0,98 1.906 2,08 2,05 72 2,07 31.901
8 Μαϊ 2024 2,05 0,99 3.711 2,05 2,03 100 2,05 31.029
2 Μαϊ 2024 2,03 1,00 590 2,03 2,02 21 2,03 28.796
30 Απρ 2024 2,01 0,00 1.967 2,05 1,99 98 2,01 29.069
29 Απρ 2024 2,01 -0,50 1.456 2,02 1,98 57 2,01 28.569
26 Απρ 2024 2,02 1,51 1.239 2,02 2 51 2,02 29.360
25 Απρ 2024 1,99 -0,50 1.642 2,01 1,98 74 1,99 28.944
24 Απρ 2024 2 1,01 6.609 2,04 1,99 220 2 28.931
23 Απρ 2024 1,98 3,13 4.443 1,99 1,9 250 1,98 30.736
22 Απρ 2024 1,92 4,92 3.266 1,93 1,84 136 1,92 32.100
19 Απρ 2024 1,83 0,00 1.581 1,84 1,8 61 1,83 32.332
18 Απρ 2024 1,83 2,81 674 1,83 1,8 62 1,83 31.962
17 Απρ 2024 1,78 -1,11 2.205 1,82 1,78 42 1,78 31.713
16 Απρ 2024 1,8 -1,64 3.099 1,81 1,79 66 1,8 33.095
15 Απρ 2024 1,83 -1,08 2.609 1,85 1,79 106 1,84 34.341
12 Απρ 2024 1,85 -2,12 3.548 1,91 1,83 115 1,85 33.983
11 Απρ 2024 1,89 -0,53 781 1,92 1,88 34 1,89 32.697
10 Απρ 2024 1,9 -0,52 988 1,91 1,87 51 1,89 33.087
9 Απρ 2024 1,91 4,95 11.609 1,93 1,83 364 1,91 32.643
8 Απρ 2024 1,82 1,11 1.367 1,83 1,79 49 1,83 37.230
5 Απρ 2024 1,8 0,56 1.693 1,8 1,75 55 1,79 37.083
4 Απρ 2024 1,79 0,56 4.225 1,81 1,77 90 1,79 37.650
3 Απρ 2024 1,78 0,56 3.090 1,78 1,75 85 1,78 40.347
2 Απρ 2024 1,77 -1,67 2.008 1,8 1,74 69 1,77 42.417

EUROB24I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Μαϊ 2024 2,13 2,90 41 2,16 2,12 6 2,09 41

EUROB24L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

EUROB25C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων