Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE24G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
21 Ιουν 2024 3.414,75 0,19 1.379 3.430 3.384 217 3.414,75 3.379
20 Ιουν 2024 3.408,25 -0,40 1.667 3.436 3.367,5 203 3.406,25 3.182
19 Ιουν 2024 3.422 0,53 1.164 3.422 3.402,5 115 3.413,75 2.957
18 Ιουν 2024 3.404 1,04 2.967 3.410,5 3.368 182 3.405,25 2.521
17 Ιουν 2024 3.369 -0,47 367 3.397,25 3.334,25 77 3.367,75 650
14 Ιουν 2024 3.385 -1,88 706 3.466,75 3.370,5 85 3.383,25 630
13 Ιουν 2024 3.449,75 -1,69 77 3.494 3.430 25 3.457,25 334
12 Ιουν 2024 3.509 0,63 124 3.510,5 3.479,75 21 3.501,5 364
11 Ιουν 2024 3.487 -0,51 141 3.545 3.487 35 3.485,75 336
10 Ιουν 2024 3.505 0,02 329 3.516 3.460,5 50 3.505,25 409
7 Ιουν 2024 3.504,25 0,29 111 3.515,25 3.484 28 3.507,5 370
6 Ιουν 2024 3.494 0,61 184 3.519,75 3.494 33 3.494,5 318
5 Ιουν 2024 3.472,75 1,43 117 3.472,75 3.425,5 17 3.467,5 225
4 Ιουν 2024 3.423,75 -1,20 40 3.436 3.420 5 3.411,75 196
3 Ιουν 2024 3.465,25 0,44 6 3.470,5 3.455,75 6 3.459,75 222
31 Μαϊ 2024 3.450 0,12 20 3.450 3.440 7 3.438 222
30 Μαϊ 2024 3.446 -0,43 104 3.463,25 3.442 11 3.455 211
29 Μαϊ 2024 3.461 -2,28 101 3.501 3.461 14 3.461,5 168
28 Μαϊ 2024 3.541,75 -0,71 47 3.550,5 3.541,75 6 3.543,75 189
27 Μαϊ 2024 3.567 0,96 52 3.592 3.566,25 8 3.558,5 179
24 Μαϊ 2024 3.533 -0,76 1 3.533 3.533 1 3.556,25 142
23 Μαϊ 2024 3.560 0,16 21 3.567 3.560 2 3.559 141
22 Μαϊ 2024 3.554,25 -1,86 6 3.563 3.551 6 3.553,5 121
21 Μαϊ 2024 3.621,75 -0,08 0 0 0 0 3.606 124
20 Μαϊ 2024 3.624,5 1,54 21 3.624,5 3.621 2 3.621,75 124
17 Μαϊ 2024 3.569,5 -0,05 132 3.612,75 3.569,5 12 3.583,5 104
16 Μαϊ 2024 3.571,25 -0,10 20 3.571,25 3.571,25 1 3.567,5 20

FTSE24H

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
21 Ιουν 2024 3.381,75 0,40 23 3.383,75 3.381,75 2 3.389,25 186
20 Ιουν 2024 3.368,25 -0,51 47 3.388,25 3.366,75 5 3.373,5 166
19 Ιουν 2024 3.385,5 0,47 100 3.385,5 3.385,5 2 3.380,75 140
18 Ιουν 2024 3.369,75 0,94 20 3.369,75 3.369,75 1 3.377,5 40
17 Ιουν 2024 3.338,5 -4,87 41 3.384 3.338,5 2 3.361 21

FTSE24I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE25C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων